ราชบุรี - เปิดตลาดน้ำดำเนินสะดวก ยึกหลักเว้นระยะ-ไทยชนะ รองรับนักท่องเที่ยว

นอภ.ดำเนินสะดวก เปิดตลาดน้ำดำเนินสะดวกอย่างเป็นทางการ พร้อมโปรโมชั่น จอดรถฟรี ล่องเรือฟรี 30-31 พ.ค. ยึดมาตรการ Social Distancing และระบบ“ไทยชนะ” มาใช้อย่างเข้มงวด เพื่อฟื้นฟูการท่องเที่ยวทางน้ำภายในประเทศให้กลับคืนดังเดิม

     เมื่อวันที่ 30 พ.ค.63 ที่บริเวณตลาดน้ำท่ายุวันดา อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี นายชุษณิษฎ์ ประจวบวัน นายอำเภอดำเนินสะดวก พร้อม นางขวัญชนก ศรีประภา นายกเทศมนตรี ทต.ดำเนินสะดวก, พ.ต.อ.เทิดเกียรติ รักพานิชมณี ผกก.สภ.ดำเนินสะดวก, นายสมพร ทองรอด ปลัด ทต.ดำเนินสะดวก, นางยุวันดา อุรุพงศา เจ้าของท่าเรือยุวันดา, พร้อมส่วนงานราชการที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันเปิดตลาดน้ำดำเนินอย่างเป็นทางการ โดยยึดหลัก Social Distancing ลดการสัมผัส ใกล้ชิด ระหว่างตนเองและผู้อื่น เพื่อลดการแพร่กระจายของโรคติดต่อต่างๆ โดยเฉพาะโรคโควิด-19 ที่กำลังระบาดในตอนนี้ พร้อมนำ จนท.สาธารณสุข จนท.อสม. จนท.ตำรวจ กว่า 50 นาย ประจำจุดเข้าตลาดน้ำฯทั้ง 5 จุด เพื่ออำนวยความสะดวก ตรวจคัดกรองอุณหภูมิร่างกาย พร้อมประชาสัมพันธ์การเข้าเที่ยวตลาดน้ำดำเนินอย่างปลอดภัยห่างไกลเชื้อโควิด-19 และนักท่องเที่ยวต้องเช็กอิน-เช็กเอาท์ ผ่านระบบ“ไทยชนะ” ก่อนเข้าและหลังเข้าเที่ยวตลาดน้ำดำเนินสะดวก เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว "เที่ยวสุขใจ ปลอดภัย ปลอดเชื้อโควิด-19"

     นอภ.ดำเนินสะดวก กล่าวว่า ตลาดน้ำดำเนินสะดวก เป็นแห่งของเที่ยวที่สำคัญของ จ.ราชบุรี และประเทศไทย ในรูปแบบ floating market (การท่องเที่ยวทางน้ำ) จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้การท่องเที่ยวลดไปเป็นจำนวนมาก ทั้งการท่องเที่ยวจากประเทศจีน และต่างประเทศ ซึ่งเป็นผลพ่วงจากงดการเดินทางของชาวต่างชาติ และการเดินทางข้ามจังหวัดของประเทศไทยเอง เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทาง อ.ดำเนินสะดวก จึงได้ร่วมมือกับทาง ทต.ดำเนินสะดวก และเจ้าของท่าเรือ ตลอดจนทางส่วนงานราชการที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ในการเปิดตลาดน้ำฯ เพื่อเป็นการฟื้นฟู ให้การท่องเที่ยวตลาดน้ำฯ กลับมาเป็นดังเดิมโดยเร็ว อันเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของ อ.ดำเนินสะดวก ซึ่งหากตลาดน้ำฯ สามารถเปิดตัวได้ จะทำให้ภาคการท่องเที่ยวที่เป็นสายเชื่อมต่อกับทางตลาดน้ำฯ จะสามารถฟื้นตัวกลับคืนมาด้วย เพราะทาง อ.ดำเนินสะดวก ไม่ได้มีแหล่งท่องเที่ยวแค่ ตลาดน้ำดำเนินสะดวก แต่ยังมี ตลาดน้ำคลองต้นเข็ม ตลาดน้ำเหล่าตั๊กลัก ตลาดน้ำคลองลัดพลี และตลาดน้ำหลักห้า ซึ่งเป็นเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมต่อกันอยู่ในคลองดำเนินสะดวก หากทั้งหมดฟื้นตัวกลับคืนมาได้แล้ว จะทำให้ภาคธุรกิจ ห้องพัก ร้านอาหาร และภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องจะกลับฟื้นตัวกลับมาด้วย จึงได้เปิดตลาดน้ำฯในวันนี้

     นอภ.ดำเนินสะดวก กล่าวต่อว่า ส่วนการเปิดตลาดน้ำฯ ทาง อ.ดำเนินสะดวก ได้ให้ทางตลาดน้ำยึดหลักมาตรการผ่อนปรน และนำมาตรการ Social Distancing มาใช้อย่างเข้มงวด พร้อมนำระบบ“ไทยชนะ” คือเช็กอิน-เช็กเอาท์ ก่อนเข้าและออกตลาดน้ำฯ โดยมี จนท.สาธารณสุข จนท.อสม. และจนท.ตำรวจ กว่า 50 นาย อำนวยความสะดวกประจำจุดเข้าออกตลาดน้ำฯทั้ง 5 จุด เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวว่า มาเที่ยวตลาดน้ำฯแล้วจะเที่ยวได้สุขใจ ปลอดภัย ปลอดเชื้อโควิด-19 ทั้งวันที่ 30 - 31 ทางตลาดน้ำยังได้เปิดโปรโมชั่นนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวจะจอดรถได้ฟรี ล่องเรือฟรี และพ่อค้าแม่ค้าชาวตลาดน้ำฯ ยังได้ร่วมใจกับลดค่าบริการต่างๆลงอีกด้วย
ภาพ/ข่าว สุจินต์ นฤภัย(เต้) จ.ราชบุรี
ขับเคลื่อนโดย Blogger.