สงขลา / ชาวบ้านม่วงงามสองร้อยกว่าคนนั้งไว้อาลัยหาดม่วงงามหลังมีการทำเขื่อนต่อเนื่อง


วันนี้ ( 11  พ.ค. 63 )  ที่ชายหาดม่วงงาม หมู่ที่ 7 ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา   ชาวบ้านม่วงงาม 200 คน รวมตัวกันโดยไม่ได้นัดหมายเพื่อ ไว้อาลัยกับชายหาดม่วงงามที่กำลังจะหมดไปสืบเนื่องจาก เมื่อตัวแทนชาวบ้านได้ยื่นหลังสือถึงศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด เมื่อวันที่(วันที่ 27 เมษายน 2563) ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังเก่า) นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา ได้รับหนังสือร้องเรียน จาก เครือข่ายประชาชนรักษ์หาดม่วงงาม นำโดย คุณบุญญาพร ฉายพรหมแก้ว พร้อมเครือข่าย ร่วม 10 คน มายื่นหนังสือถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ขอให้ระงับการดำเนินการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ชายฝั่งหาดม่วงงาม ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร  สำหรับโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ดังกล่าว เป็นโครงการก่อสร้างของกรมโยธาธิการและผังเมือง ดำเนินการในพื้นที่หมู่ที่ 7 ตำบลม่วงงาม ซึ่งเครือข่ายฯ ขอให้ระงับการก่อสร้างโครงการฯและในวันที่ (วันที่ 5 พฤษภาคม 2563) เวลา 13.30 น. ณ เทศบาลเมืองม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา ร่วมกับ นายผดุงเดช ลือปิยะพาณิชย์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา นายวิทศักดิ์ จำเริญนุสิต นายอำเภอสิงหนคร นายกเทศมนตรีเมืองสิงหนคร พร้อมทีมงานจากกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมประชุมชี้แจงทำความเข้าใจแก่ตัวแทนพี่น้องประชาชนจากเครือข่ายประชาชนรักษ์หาดม่วงงาม และกลุ่ม Beach for life ร่วม 15 คน ที่ขอให้ระงับการดำเนินการก่อสร้างเขื่อนฯ ดังกล่าว
         ทั้งนี้ การร่วมประชุมชี้แจงดังกล่าว ถือเป็นการแก้ไขปัญหาและลดความขัดแย้ง และหรือใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา โดยเฉพาะเครือข่ายประชาชนรักษ์หาดม่วงงาม ให้มีความเข้าใจที่ตรงกัน และหากมีข้อเสนอที่สามารถนำมาเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาได้ ทางกรมโยธาธิการและผังเมืองจะนำไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องอีกครัง  และในวันนี้กลุ่มชาวบ้านได้นั้งเรียงแถวกันบริเวณชายหาดม่วงงามที่ติดกับโครงการก่อสร้างเขื่อนกัดเซาะหมู่ที่ 7 ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา    ได้นำลูกเล็กเด็กแดงมานั้งทำมือสัญญลักษณ์มือไค้วแบบไม่เอาโครงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ดังกล่าวและร่วมนั้งเรียงแถวยาวประมาณ  300 เมตร แบบเว้นระยะการนั้ง 1 เมตร  200 กว่าคน ไว้อาลัยกับชายหาดม่วงงาม  น.ส.ศิริลักษณ์   บำรุงวงค์   ชาวบ้านหมู่ที่ 7  ตำบลม่วงงาม อำเภสิงหนคร จังหวัดสงขลา  กล่าวว่าตนเอง  เป็นคนตำบลม่วงงาม  วันนี้มาเล่นน้ำทะเลอ่าวไทย ชายหาดม่วงงามเพราะตอนเด็กๆมาเล่นประจำวันนี้เป็นวันหยุด  ก็เลยเห็นคนมากๆก็เลยร่วมกิจกรรมด้วยและผึ้งทราบเรื่องที่ชาวบ้านมีปัญหากัน  ตนเองรู้สึกตกใจเหมือนกันเพราะหาดทรายสวยๆมีเปลือกหอยทรายสีขาวสะอาดกำลังจะหมดไป  แท่งหินจะมาแทนที่  ก็ ขอเป็นกำลังใจให้คน  ม่วงงาม  เครือการดังกล่าว  ใช้งบประมาณของกรมโยธาและผังเมือง 87,038,000 ล้านบาท  และยะทาง  710 เมตร โครงการดังกล่าว เริ่มสัญญา 21 ก.ย. 62     และสิ้นสุดสัญญา 20 ส.ค.64   ชาวบ้านต้องการให้โครงการดังกล่าวหยุดทบทวนเพื่อจะไม่มีผลกระทบกับธรรมชาติและกระทบกับชาวบ้านและชาวประมง เป็นคำพูดของชาวบ้านที่ต้องการให้คืนธรรมชาติ...


ภาพ/ข่าว/สมพร   หาญณรงค์    สงขลา...
ขับเคลื่อนโดย Blogger.