ชาวบ้านเปือย ตำบลเปือย อำเภอลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ ร่วมพลังปรับปรุงภูมิทัศน์สภาพหมู่บ้าน ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ต้านภัย COVID-19 จังหวัดอำนาจเจริญ     วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.00 น. นายธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอำเภอลืออำนาจ มอบหมายให้นางวัชราภรณ์ นาท้าว ปลัดอาวุโส ร่วมกิจกรรมการพัฒนาหมู่บ้าน ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน อสม.และเยาวชน


โดยนายวิไกร เดชอุดม ผญบ.หมู่ 1 บ้านเปือย ตำบลเปือย นำคณะกรรมการหมู่บ้านพี่น้องจิตอาสา เด็ก/เยาวชน ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้าน เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อให้เกิดความสะอาดสวยงาม  เกิดความสะดวกในการสัญจรไปมาสะดวก เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพราะพันธ์ลูกน้ำยุงลายทำให้ไม่เกิดไข้เลือดออก เป็นการสร้างความรักสามัคคีในหมู่บ้านชุมชน


สนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเปือย (สปสช)  และประชาชนสมทบ. 2,800 บาท มีผู้ร่วมกิจกรรม 129 คน  (ร่วมแรงทุกคน ชุมชนเข้มแข็ง) ตอนเที่ยง ร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน


ภาพ/ข่าว#วิภาวรรณ สงวนพันธุ์#รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.