ชลบุรี - เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ มอบเจลล้างมือจำนวนกว่า 4,400 ชุด ประชาชนในชุมชน

เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ มอบเจลล้างมือป้องกันเชื้อแบคทีเรียและไวรัส จำนวนกว่า 4,400 ชุด ให้กับตัวแทนกลุ่มต่างๆ ในเขตเทศบาลเพื่อนำไปมอบให้ประชาชนในชุมชน

         เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 13 พ.ค.63 นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ พร้อมด้วย นายศุภชัย นิ่มอนงค์ รองนายกเทศมนตรี, นายประสงค์ เอี่ยมสุข รองนายกเทศมนตรี และคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ร่วมมอบเจลล้างมือป้องกันเชื้อแบคทีเรียและไวรัส เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 จำนวน 22 กลุ่ม รวมทั้งสิ้น 4,400 ชุด ให้กับผู้แทนกลุ่มต่างๆ ในเขตเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนในชุมชน และผู้ที่มาติดต่อราชการในหน่วยงานต่างๆ ต่อไป
ภาพ/ข่าว สมนึก เชื้อสนุก
ขับเคลื่อนโดย Blogger.