พังงา - ศิษย์เก่าแม่โจ้มอบเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์ให้จังหวัดพังงา สนับสนุนคลังอาหารหมู่บ้านสู้ภัยโควิด-19

ที่ศาลากลางจังหวัดพังงา นายพงษ์ศักดิ์ พิมานพรหม ประธานชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้ จ.พังงา นำคณะศิษย์เก่าแม่โจ้ในจังหวัดพังงา ร่วมมอบเมล็ดผักอินทรีย์จากสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ รวมมูลค่ากว่า 40,000 บาท กับน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 นาโน ให้กับจังหวัดพังงาเพื่อสนับสนุนโครงการคลังอาหารหมู่บ้านสู้ภัยโควิด-19 โดยมี นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา และนายประคอง อุสาห์มัน เกษตรจังหวัดพังงา เป็นตัวแทนรับมอบ พร้อมกันนี้ทางบริษัทเจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด (เครือเจริญโภคภัณฑ์) ได้ร่วมมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวาน และข้าวโพดฝักอ่อน รวมมูลค่ากว่า 80,000 บาท สนับสนุนให้เกษตรกรและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19  มีพืชอาหารบริโภค สร้างความมั่นคงด้านอาหารภายในชุมชน สร้างอาชีพ สร้างรายได้แก่เกษตรกร         นายพงษ์ศักดิ์ พิมานพรหม กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างเป็นวงกว้าง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาที่เป็นเลิศด้านการเกษตร จึงได้เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ด้วยการจัดทำโครงการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวทั่วไทยสู้ภัยโควิด-19 โดยได้นำเมล็ดพันธุ์ผักที่ได้จากการดำเนินการทางการเกษตรของมหาวิทยาลัย และที่ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากภาคส่วนต่างๆร่วมกับทางสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ ส่งมอบให้กับทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย ซึ่งทั้งหมดเป็นเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์ที่ทำให้ประชาชนจะได้รับประโยชน์ในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการเพาะปลูกเพื่อเป็นอาหาร ช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน การใช้พัฒนาสายพันธุ์และการจำหน่ายสร้างรายได้เสริม

อโนทัย  งานดี/พังงา/081-0836530
ขับเคลื่อนโดย Blogger.