ภูเก็ต - ทัพเรือภาคที่ 3 ร่วมกับเทศบาลตำบลราไวย์ มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับชุมชนเกาะราชาใหญ่

วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 พลเรือโท เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ทัพเรือภาคที่ 3 ร่วมกับนายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับชุมชนเกาะราชาใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต จำนวน 50 ครัวเรือน ประมาณ 300 คน  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี พลเรือตรี ชาญชัยยศ อัฑฒ์สุวีร์ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 พลเรือตรี ประกอบ สุขสมัย เสนาธิการทัพเรือภาคที่ 3 พลเรือตรี สุชาติ ธรรมพิทักษ์เวช ผู้อำนวยการสำนักงาน ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 3 นายทหารฝ่ายอำนวยการทัพเรือภาคที่ 3 นายพิทยา เพ็ญประชุม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงภูเก็ต และคณะเทศบาลตำบลราไวย์ ร่วมคณะมอบเครื่องอุปโภค บริโภคในครั้งนี้
ภาพ/ข่าว  หน.ปจว./ปชส.ทรภ.3
สมนึก เชื้อสนุก รายงาน  0825313717
ขับเคลื่อนโดย Blogger.