ทัพเรือภาคที่ 3 ร่วมกับจังหวัดภูเก็ต รับมอบข้าวสารเพื่อส่งมอบให้กับชุมชนชาวเล ตาม โครงการ"ข้าวชาวดอย ชาวนา แลกปลาชาวเล"

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 พลเรือโท เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 ร่วมกับนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต รับมอบข้าวสาร จากมูลนิธิชุมชนไท ตามโครงการ "ข้าวชาวดอย ชาวนา แลกปลาชาวเล" เพื่อส่งมอบให้กับชุมชนชาวเลที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 2 ชุมชน ได้แก่ ขุมชนชาวเลจังหวัดภูเก็ต จำนวน 3.5 ตัน และชุมชนชาวเลเกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล จำนวน 3 ตัน ณ บริเวณหน้ากองบัญชาการ ทัพเรือภาคที่ 3 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายทหารชั้นผู้ใหญ่ในกองบัญชาการทัพเรือภาคที่๓ และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต ร่วมในพิธีภาพ/ข่าว  หน.ปจว./ปชส.ทรภ.3
สมนึก เชื้อสนุก  รายงาน/0825313717
ขับเคลื่อนโดย Blogger.