ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยในพื้นที่จังหวัดกระบี่

วันที่ 9 พฤษภาคม 2563 พลเรือโท เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 พร้อมด้วย พลเรือตรี ชาญชัยยศ อัฑฒ์สุวีร์ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 พลเรือตรี ประกอบ สุขสมัย เสนาธิการทัพเรือภาคที่ 3 และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยม หน่วยรักษาความปลอดภัยทางทะเลกองทัพเรือ เกาะลันตาน้อย อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ เพื่อเยี่ยมบำรุงขวัญ ตลอดจนรับทราบการปฏิบัติงานและปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ โดยมี นาวาเอก ศราวุธ สมสาย รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล จังหวัดกระบี่ และผู้บังคับหน่วยรักษาความปลอดภัยทางทะเลกองทัพเรือ เกาะลันตาน้อยพร้อมกำลังพลให้การต้อนรับ นอกจากนี้ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 และคณะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการซ่อมทำเรือ ต.113 ณ อู่เรือขุนสมุทร มารีน เซอร์วิส โดยบริษัท ลันตาครูซ จำกัด ที่ ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่


ภาพ/ข่าว  หน.ปจว./ปชส.ทรภ.3
สมนึก เชื้อสนุก  รายงาน/0825313717
ขับเคลื่อนโดย Blogger.