ภูเก็ต - ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 ที่ปรึกษาคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมประชุมผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกล (VCS)

วันที่ 16 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. พลเรือโท เชิงชาย  ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 ในฐานะคณะกรรมการที่ปรึกษาโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นาวาเอก อดิศักดิ์  แจงเล็ก เสนาธิการทัพเรือภาคที่ 3 /คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมประชุมผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System) เพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ซึ่งมีนายภัคพงศ์  ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต  คณะกรรมการที่ปรึกษาโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมี พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวนงมหาดไทย เป็นประธานในการประชุมผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกล (VCS)

ภาพ/ข่าว  หน.ปจว./ปชส.ทรภ.3
สมนึก เชื้อสนุก รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.