ฉะเชิงเทรา-สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดฉะเชิงเทรา เขต 4 พรรคก้าวไกล และกลุ่มผู้ใจบุญ นำขนมจีนน้ำยา ,น้ำดื่ม เจลล้างมือ มาแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสโควิด-19


วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 นายจิรัฎฐ์ ทองสุวรรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดฉะเชิงเทรา เขต 4 พรรคก้าวไกล พร้อมด้วย คุณหวานใจ มัวร์นิเออ ,คุณดารุณี พลเวียง และ หกจ.KSY นำขนมจีนน้ำยา ,ไข่ต้ม ,น้ำดื่ม ,เจลล้างมือ มาแจกจ่ายให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา  โดยมีกลุ่มสืบสานรักษ์ประเพณีเคหะบ้านโพธิ์ ,หน่วยกู้ภัยฉะเชิงเทรา จุดแสนภู ,หจก.โชควิวัฒน์ ขนมจีนคุณนาย และฝ่ายปกครอง เข้าร่วมอำนวยความสะดวกในการแจกจ่ายขนมจีนน้ำยา ,น้ำดื่ม และเจลล้างมือในครั้งนี้ *  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 มีประชาชนจำนวนมากได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งก็มีภาครัฐ ภาคเอกชน กลุ่มคนไทยที่มีกำลังทรัพย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ออกมาให้ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากมาตรการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยการนำสิ่งของมาแจกจ่ายให้กับประชาชนในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก นายจิรัฎฐ์ ทองสุวรรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดฉะเชิงเทรา เขต 4 พรรคก้าวไกล และคุณหวานใจ มัวร์นิเออ ,คุณดารุณี พลเวียง ที่อาศัยอยู่ประเทศสหรัสอเมริการ และ หกจ.KSY ร่วมกันสนับสนุนขนมจีนน้ำยา ,น้ำดื่ม และเจลล้างมือ นำมาแจกจ่ายให้กับประชาชนภายในหอพักรัศมีฟาร์ม ,ชุมชนเอื้ออาทรแสนภูดาษ ตำบลแสนภูดาษ ,อาคารชุดเคหะบ้านโพธิ์ ตำบลลาดขวาง อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา


** ผู้สื่อข่ายรายงานว่า นายจิรัฎฐ์ ทองสุวรรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดฉะเชิงเทรา เขต 4 พรรคก้าวไกล ได้ลงพื้นที่ด้วยตนเองในการแจกจ่ายของพื้นที่อาคารชุดเคหะบ้านโพธิ์ ตำบลลาดขวาง อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ทั้งนี้มีประชาชนได้มาแจ้งปัญหาของพื้นที่ ฝากให้นายจิรัฎฐ์ ทองสุวรรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดฉะเชิงเทรา เขต 4 พรรคก้าวไกล ช่วยหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่ต่อไป

-----ปล่อยเสียงสัมภาษณ์ นายจิรัฎฐ์ ทองสุวรรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดฉะเชิงเทรา  เขต 4 พรรคก้าวไกล------

** ข้อมูลภาพข่าว: นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง ผู้สื่อข่าวรอบรั้วภูธร ช่อง 13 สยามไทย รายงาน

ขับเคลื่อนโดย Blogger.