ศรีสะเกษ - ทหารพรานที่ 23 แจกจ่ายน้ำแก่ประชาชนที่ประสบภัยแล้ง พร้อมจัดกำลังพล“Army Delivery” ออกให้บริการประชาชนด้านการแพทย์บริการตัดผมแก่ประชาชนในสถานการณ์COVID-19)

วันที่ 16 พฤษภาคม 2563 พันเอกสุรกิจ กาฬเนตร ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่23 ได้จัดกำลังพลฝ่ายกิจการพลเรือน จำนวน 5 นาย พร้อมด้วยรถยนต์บรรทุกน้ำขนาด 12,000 ลิตร ออกแจกจ่ายน้ำให้กับราษฎรบ้านหนองตาสา หมู่ 14 ต.จานใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ  ที่ประสบปัญหาภัยแล้งฝนทิ้งช่วงขาดน้ำอุปโภคบริโภค จำนวน 15 ครัวเรือน   ขณะเดียวกัน ชุดทหาร “Army Delivery” มอเตอร์ไซด์เคลื่อนที่ ได้ออกให้บริการด้านการแพทย์ วัดความดันให้ความรู้การกินอาหารผิดสำแดงผู้ป่วยติดเตียง และผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีแผลเรื้อรังจำนวน 5 ราย  บริการตัดผมฟรีแก่ผู้สูงอายุ ชาย-หญิงและเด็ก จำนวน 10 ราย

   นายสุกัน ศรีทอง ผู้ใหญ่บ้านหนองตาสา ต.จานใหญ่ กล่าวขอบคุณทหารจากกองทัพบก กองกำลังสุรนารี ที่ห่วงใยได้มาให้บริการประชาชน ช่างสถานการณ์โควิด-19ในครั้งนี้ ///

ภาพ/ข่าว ทีมข่าวชายแดน
วสันต์ ดอกไม้  รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.