ชลบุรี - เทศบาลเมืองศรีราชาส่งเงินเยียวยา 1000 บาทถึงมือประชาชน

ที่ทำการชุมชนทั้ง 12 ชุมชน ของเทศบาลเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี เจ้าหน้าที่เทศบาล ได้ออกมอบเงินเยียวยา จำนวน 1000 บาท ให้กับครัวเรือนต่างที่ได้ลงทะเบียนโครงการช่วยเหลือเยียวยา ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด 19 โดยมีผู้ที่ผ่านหลักเกณฑ์การพิจารณาได้รับเงินเยียวยาจำนวน 1105 ราย ซึ่งในส่วนของเทศบาลศรีีราชาได้ออกมอบเงินเยียวยาตามชุมชนต่างๆ สำหรับผู้ที่ไม่มีบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทย จะได้รับเป็นเงินสด เพื่อจะได้ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเบิกถอน ส่วนผู้ที่มีบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทย ทางเทศบาลก็ได้โอนเงินจำนวน 1000 บาทนี้เข้าบัญชีเรียบร้อยแล้ว ส่วนผู้ที่ยังไม่ได้มารับเงินสามารถติดต่อได้ที่กองคลัง เทศบาลเมืองศรีราชา จนถึงวันที่ 20 พฤษภาคมนี้ เท่านั้น
ภาพ/ข่าว  ยืนยงค์ ยินดีทรง
ขับเคลื่อนโดย Blogger.