รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด รับมอบห้องหัตถการแรงดันลบพร้อมอุปกรณ์ มูลค่ากว่า 1 ล้านบาท ที่บริษัท ไทย พีพี-อาร์ จำกัด บริจาคเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ


เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ (8 พ.ค.63) ที่โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พลเรือเอก พัชระ พุ่มพิเชฎฐ์ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานพิธีรับมอบห้องหัตถการแรงดันลบ (Contel Proceduce Room) ในภารกิจ COVID-19 โดยมี พลเรือตรี ประสาทพร สาทรสวัสดิ์ รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ และ พลเรือตรี ชลธร สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ให้การต้อนรับ ซึ่งห้องหัตถการความดันลบดังกล่าวได้รับบริจาคมาจาก คุณสุชิน รัตศิริวิไล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทย พีพี-อาร์ จำกัด เป็นผู้บริจาค มูลค่า 1,000,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เพื่อไว้ใช้ประโยชน์ในด้านการแพทย์          พลเรือเอก พัชระ พุ่มพิเชฎฐ์ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด กล่าวว่า สำหรับโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ฯ มีความเหมาะสมที่จะได้รับห้องหัตถการแรงดันลบฯ เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านการแพทย์ เนื่องจากเป็นโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงกลาโหม มีภารกิจดูแลผู้ป่วยโควิด-19 และดูแล State Quarantine ผู้โดยสารที่กลับมาจากต่างประเทศ ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค

          พลเรือตรี ชลธร สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ กล่าวว่า จากสถานการณ์กรแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้รับมอบหมายภารกิจจากกองทัพเรือให้รับคนไทยที่เดินทางกลับจากจนครอู่ฮั่น ประเทศจีน มากักตัว 14 วัน ระหว่างวันที่ 4 ก.พ. - 19 ก.พ.63 ณ อาคารรับรอง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี และได้รับคนไทยที่เดินทางกลับมาจากอีกหลายๆ ประเทศกลุ่มเสี่ยงมากักตัว ณ อาคารรับรองอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการปฏิบัติภารกิจนี้ต้องใช้กำลังพลบุคลากรสายนแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ตลอดจนอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น และในส่วนของ โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้จัดเตรียมความพร้อมด้านสถานที่สำหรับจัดตั้งเป็นจุดบริการคลินคกโรคระบบทางเดินหายใจ สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก เจ็บคอ แยกออกมาจากภายในตัวอาคารของโรงพยาบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคในช่วงที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อโควิด-19 ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการและบุคลากรทางการแพทย์เป็นหลัก โดยจะเป็น One Stop Service ในการให้บริการ ตรวจวัดอุณหภูมิ จุดซักประวัติ และให้บริการตรวจรักษาโดยแพทย์พร้อมจุดชำระเงิน และรับยาภายในคลินิกดังกล่าว          จากเหตุผลดังกล่าว โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ จึงมีความจำเป็นต้องขอรับการสนับสนุนห้องหัตถการความดันลบ ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมที่ช่วยป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อระหว่างการตรวจวินิจฉัย ทั้งนี้ได้ประสนกับสำนักงานแพทย์ทหาร กรมยุทธบริการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งความประสงค์ดังกล่าว และได้รับพิจารณาให้โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้รับมอบห้องหัตถการความดันลบ โดย บริษัท คอนเทค โฮม จำกัด ได้มาดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 25 - 30 เม.ย.63 โดยได้มาตรฐานระบบวิศวกรรม HVAC และมาตรฐาน Medical Grade ออกแบบระบบปรับอากาศและระบายอากาศ โดย ASHRAE Certified Professionals HFDP ตามมาตรฐานการออกแบบโดยผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้รับมอบห้องหัตถการความดันลบจาก บริษัท ไทย-พีพี อาร์ จำกัด เมื่อวันที่ 17 เม.ย.63 และดำเนินการมอบให้โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เพื่อไว้ใช้ประโยชน์ในด้านการแพทย์ต่อไป

ภาพ/ข่าว  สมนึก เชื้อสนุก
ขับเคลื่อนโดย Blogger.