อุทัยธานี-เตรียมความพร้อมการมอบถุงยังชีพและเงินเยียวยาให้กับผู้สูงอายุ

วันพฤหัสที่ 7 พค.63เวลา14.30น.มีการตรวจสอบการเตรียมความพร้อมการจะมอบถุงยังชีพและเงินเยียวยาให้กับผู้สูงอายุ คนไข้ติดเตียง คนพิการของผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่ง นายณรงค์ รักร้อย ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีสั่งการให้ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานีโดยมี  หัวหน้าหน่วยงานนาง อรุณี เต็งสุวรรณ และนส.จินตนา เสือพ่วง เจ้าหน้าที่(พมจ.อุทัยธานี)มาสำรวจพร้อมด้วยนายนฤพล เหลืองพฤกษชาตินายกสมาคมสื่อมวลชนอุทัยธานี เพื่อลงพื้นที่สำรวจผู้อาศัยอยู่ในชุมชน12รักกันดีพัฒนา ไปพบผู้สูงอายุคนไข้ติดเตียง ตาบอด กล้ามเนื้อออ่นแรงเนื่องจาก เป็นผู้ที่มีอายุมาก และผู้พิการจำนวน 10 ราย ซึ่งบุคคลดังกล่าวมีความเป็นอยู่อย่างเวทนาเรื่องของที่อยู่อาศัย สุขอนามัย การใช้ชีวิตประจำวันลำบากมากแม้แต่คนดูแลก็ไม่มีงานทำเพราะประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปพอมาเจอพิษภัยของโควิท 19 จึงไม่มีรายได้เลยทำให้ความเป็นอยู่ลำบากมากขึ้นและที่ผ่านมา นายนฤพล เหลืองพฤกษชาตินายกสมาคมสื่อมวลชนอุทัยธานีได้ช่วยเหลือถุงยังชีพและเงินจำนวนหนึ่งในเบื้องต้นให้กับครอบครัวทั้ง 10 รายเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา การสำรวจครั้งนี้ทำเพื่อ ส่ง ที่อยู่ให้กับ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้ทำการดูแลช่วยเหลือ  เรื่องของถุงยังชีพและสร้างความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นโดยมีนายณรงค์รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี  พอ.พรชัย นพรัตน์ รองผอ.กร.มน. สส. เจเศษฐ์ ไทยเศรษฐ์ เทศบาลเมืองอุทัยธานีพร้อมด้วยหน่วยงานที่รับผิดชอบจะลงมาและหาทางช่วยเหลือกับบุคคลต่างๆเหล่านี้ให้ที่มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไปทางด้านสมาคมสื่อมวลชนอุทัยธานีจะไปร่วมในการทำข่าวครั้งนี้ด้วยนายสำเนา ทองศรี รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.