รองผู้ว่าฯ อุทัยธานี ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคมและผลกระทบจากโควิด-19

เมื่อเวลา 13.30 น.ของวันที่ 26 พ.ค.63 โดยมีนายธนิศร วงศ์ปิยะสถิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมนางอรุณี เต็งสุวรณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี พันเอกพรชัย นพรัตน์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน แม่บ้านกระทรวงมหาดไทยจังหวัดอุทัยธานี สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี กิ่งกาชาด.อุทัยธานี สำนักงานหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง สรรพกรจังหวัดอุทัยธานี ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรหนองฉาง พร้อมหน่วยข้าราชการในพื้นที่และนอกพื้นที่ ที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมและผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดจากโรคโควิด-19

หลังจากนั้นได้ลงพื้นที่ไปยังบ้าน ผู้ประสบปัญหาทางสังคม คนพิการผู้สูงอายุและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากโรคโคโรน่า 2019 หรือ โควิด -19 ของอำเภอหนองฉาง มีทั้งหมด 5 หลังคาเรือน ได้แก่บ้านนายรวย เหล่าแช่ม อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 7 หมู่ 3 ต.ทุ่งโพ อ.หนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี บ้านนายอธิพงษ์ หนองไผ่ อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 58 หมู่ 1 ต.ทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี บ้านนางสาวศิริ เส็งแดง อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 7/1 หมู่ 1 ต.ทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี บ้านนางสุนีย์ กิ่งเพ็ชร อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 263 หมู่ 5 ตำบลหนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี พร้อมพูดคุยให้กำลังใจ และมอบเครื่องอุปโภคบริโภค มอบหน้ากากอนามัยให้กับครอบครัวคนพิการ และผู้สูงอายุในครั้งนี้ด้วย

ภาพ/ข่าว  สำเนา ทองศรี
ขับเคลื่อนโดย Blogger.