ชลบุรี - แปซิฟิค พาร์ค การันตีความพร้อมเปิดให้บริการทุกวัน ระหว่างเวลา 11.00 – 20.00 น. โดยยกเว้นในส่วนของโรงภาพยนตร์ เกมและสวนสนุก และห้องประชุมแปซิฟิค ฮอลล์

ที่ด้านหน้าศูนย์การค้าแปซิฟิคพาร์คศรีราชา จังหวัดชลบุรี ประชาชนจำนวนมากมารอเข้าศูนย์การค้าตั้งแต่เวลาเปิด จากที่รัฐบาลมีมาตรการผ่อนคลายให้สามารถเปิดห้างสรรพสินค้าได้ ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม โดยทางศูนย์การค้าแปซิฟิคพาร์คศรีราชา ได้เตรียมความพร้อมมาตรการความปลอดภัยต่างๆ อย่างพร้อมสรรพ และขอความร่วมมือเพื่อสุขอนามัยของผู้มาใช้บริการ และสร้างความมั่นใจให้กับทุกคน ดังนี้

1. สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา

2. ให้ความร่วมมือในการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าศูนย์ฯ โดยรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร

3. ใช้แอลกอฮอล์เจลทำความสะอาดมืออย่างสม่ำเสมอ โดยศูนย์ฯ มีบริการไว้ตามจุดต่างๆ ในพื้นที่ส่วนกลาง

4. การลงทะเบียนผ่าน APP “ไทยชนะ” ทั้งก่อนและหลังใช้บริการภายในศูนย์การค้าฯ โดยจะมีเจ้าหน้าที่ของศูนย์การค้าฯ คอยให้คำแนะนำ

5. ศูนย์การค้าฯ เตรียมความพร้อมไว้รองรับเพื่อความมั่นใจของลกค้าทุกท่าน อาทิ การตรวจสุขภาพของพนักงานร้านค้า เจ้าหน้าที่ให้บริการก่อนปฏิบัติงานทุกคน พร้อมตรวจวัดอุณหภูมิพนักงานทุกคนก่อนเข้าในพื้นที่ทุกวันแบบ 100% เพื่อให้พร้อมที่สุดในการให้บริการ

รวมถึงการทำความสะอาดพื้นที่ทั้งหมดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ และพื้นที่ส่วนกลางอื่นๆ อาทิ ลิฟต์ บันไดเลื่อน ห้องน้ำ และศูนย์อาหาร Food Park อย่างสม่ำเสมอ และทุกร้านค้าร้านอาหารก็มีบริการจุดคัดกรองอุณหภูมิร่างกาย เจลแอลกอฮอล์ และการเข้าคิว การจัดโต๊ะอาหารที่มีการเว้นระยะห่างจากกันอีกด้วย

สมภพ มะลิลา/ถ่ายภาพ
ยืนยงค์ ยินดีทรง/รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.