ธ.ก.ส.ร่วมกับ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ตั้งตู้"ปันสุข" เพื่อแบ่งปันให้กับพี่น้องชาวนครสวรรค์ ที่ได้รับผลกระทบโควิด 19 ณ หน้า ธ.ก.ส.นครสวรรค์

วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 นาฬิกา นายวิฑูร อุศรัตนิวาส ผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับผู้บริหารและพนักงาน  ธ.ก.ส. และ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ได้ร่วมกันตั้งตู้  เพื่อแบ่งปันให้กับพี่น้องชาวจังหวัดนครสวรรค์ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 โดยร่วมกันจัดทำขึ้นเพื่อส่งความรัก ความห่วงใย และความเอื้ออาทรของคนนครสวรรค์ที่มีให้กัน ได้เห็นรอยยิ้มของทั้งผู้ให้และผู้รับ โดยผู้ให้สามารถไปใส่อาหาร ขนม ของใช้จำเป็น อยากให้เท่าไหร่ อยากแบ่งปันเท่าไหร่ก็นำไปวางไว้ในตู้ ได้ส่งมอบความห่วงใยให้กัน ตามกำลัง และผู้รับสามารถมาหยิบอาหารและสิ่งของใช้จำเป็นต่างๆ ตามความต้องการ ด้วยความพอเหมาะพอดี

ทั้งนี้ได้มีการจัดระยะห่างในการเข้ารับสิ่งของในตู้อาหารปันสุข /ตรวจวัดอุณหภูมิ  โดยผู้จัดตั้งจะ ได้เข้ามาดูแลให้บริการประชาชน ซึ่งตู้ปันสุขนี้ จัดตั้งที่ บริเวณด้านหน้า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

ภาพข่าว อัมพณ จับศรทิพย์ 0619525644-9886436594
ขับเคลื่อนโดย Blogger.