ทัพเรือภาคที่ 3 โดยหน่วยปฏิบัติการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งที่ 491 มอบข้าวสารให้กับชุมชนขาวเลเกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล

วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 พลเรือโท เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3/ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ 3 มอบหมายให้ นาวาโท รุ่งเรือง มาสุทธิ ผู้บังคับหน่วยปฏิบัติการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งที่ 491 เป็นผู้แทน ให้การสนับสนุนมูลนิธิชุมชนไท ในโครงการ "ข้าวชาวดอย ชาวนา แลกปลาชาวเล"  ทำการส่งมอบข้าวสาร จำนวน 3 ตัน ให้กับประชาชนชาวเลเกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล จำนวน 345 ครัวเรือน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีสำนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสตูล อำเภอส่วนหน้าเกาะหลีเป๊ะ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย สถานีตำรวจภูธรเกาะหลีเป๊ะ โรงเรียนบ้านเกาะหลีเป๊ะ โรงพยาบาลส่งเสริมเพื่อสุขภาพตำบลบ้านเกาะหลีเป๊ะ และอุทยานแห่งชาติเกาะตะรุเตาร่วมสนับสนุนการส่งมอบในครั้งนี้

ภาพ/ข่าว  หน.ปจว./ปชส.ทรภ.3
สมนึก เชื้อสนุก รายงาน  0825313717
ขับเคลื่อนโดย Blogger.