กลุ่มKTIS มอบน้ำใจ แก่พี่น้องชาวนครสวรรค์ ร่วมดูแลกันก้าวผ่านโควิด 19

กลุ่มKTIS มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา วิริยาลัยนครสวรรค์ จัดชุดถุงน้ำใจ ให้แก่พี่น้องชาวนครสวรรค์ ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด 19

ที่วัดท่าพระเจริญพรต ต.บ้านมะเกลือ อ.เมืองนครสวรรค์ คุณแม่หทัย ศิริวิริยกุล กลุ่มKTIS มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา วิริยาลัยนครสวรรค์ โดย ดร.ดารัตน์ ศิริวิริยกุล วิภาตะกลัศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา  พร้อมคณะผู้บริหาร กลุ่มKTIS มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา  วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์ ว่าที่ร้อยตรีปรีชา พลับน้อย นายอำเภอเมืองนครสวรรค์ ได้ร่วมกันมอบถุงน้ำใจ  ซึ่งประกอบด้วยข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำตาลทราย และขนม พร้อมเงินสดรายละ 200 บาท มอบให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด 19 ในพื้นที่ ต.บ้านมะเกลือ 12 หมู่บ้าน  จำนวน 250 ชุด  และ ต.บ้านแก่ง   12 หมู่บ้าน  จำนวน 250 ชุด รวมทั้งหมด 500 ชุด ซึ่งเป็นหมู่บ้านในพื้นที่โดยรอบของโรงงานน้ำตาลเกษตรไทย ชูการ์คอร์เปอเรชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ( มหาชน ) (โรงงานรวมผล) อ.เก้าเลี้ยว  ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทในเครือของ KTIS

ทั้งนี้กลุ่มKTIS มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา วิริยาลัยนครสวรรค์ ได้จัดทำชุดถุงน้ำใจ ทั้งหมด 2000 ชุด โดยแบ่งสนับสนุนให้กับจังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 400 ชุด  สนับสนุนให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 200 ชุด และแจกจ่ายให้กับประชาชน  ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 ในพื้นที่ต่างๆ  จำนวน 1400 ชุด

ภาพข่าว อัมพณ จับศรทิพย์  0886436594
ขับเคลื่อนโดย Blogger.