จังหวัดนครสวรรค์เตรียมปรับปรุงประตูน้ำบึงบอระเพ็ดแก้ปัญหาน้ำท่วม-แล้ง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมปรับปรุงประตูบึงบอระเพ็ดหวังช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วม-ภัยแล้งในอนาคต  หลังที่ผ่านมาธรณีประตูสูงเกินจริงทำให้ผันน้ำด้วยความลำบาก

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบประตูน้ำบึงบอระเพ็ด ตำบลเกรียงไกร อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์  เพื่อหาแนวทางปรับปรุงให้สามารถใช้งานได้เกิดประโดยชน์สูงสุด  หลังที่ผ่านมาประตูดังกล่าวใช้การได้ไม่เต็มที่เนื่องจากมีธรณีประตูสูงเกินจริง  จากการเปิดเผยของนางสรัลพัชร ประโมทะกะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์  บอกว่าประตูน้ำดังกล่าวทำหน้าที่รับน้ำเข้าออกระหว่างแม่น้ำน่านกับบึงบอระเพ็ด  ซึ่งที่ผ่านมาธรณีของประตูมีความสูงมากจากการก่อสร้างทำให้เวลาระดับน้ำแม่น้ำลดลงน้ำก็จะไม่สามารถเข้าบึงบอระเพ็ดได้  ในขณะเดียวกันการระบายน้ำออกจากบึงบอระเพ็ดในกรณีมีน้ำล้นก็ทำได้ด้วยความลำบากด้วยเช่นเดียวกัน  ซึ่งในการลงพื้นที่ในวันนี้ก็เพื่อนำข้อมูลและปัญหาจากพื้นที่จริงทั้งหมดเข้าที่ประชุมระดับจังหวัด  และเตรียมดำเนินการปรับปรุงแก้ไขอย่างเร่งด่วนเพื่อให้สามารถรับน้ำในฤดูน้ำหลากที่จะถึงนี้  ในขณะเดียวกันการปรับปรุงประตูดังกล่าวก็ยังจะสามารถช่วยปัญหาภัยแล้งในปีต่อไปได้เป็นอย่างดี

!!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0619525644!!!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.