อำเภอเก้าเลี้ยวปลูกป่าเพื่อรักษาระบบนิเวศน์

วันนี้ 5 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น.นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว พร้อมด้วยภรรยา ร่วมกับ สพอ.เก้าเลี้ยว

โดยนางวรรณรวี วรรณาติ พัฒนาการอำเภอเก้าเลี้ยว พร้อมเจ้าหน้าที่ ปลัดอำเภอ ท้องถิ่นอำเภอ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ปฎิบัติงานพื้นที่อำเภอเก้าเลี้ยว นายกองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผูนำชุมชน กพสต.มหาโพธิ กม. และจิตอาสา ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครบรอบ 1 ปี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่า รักษาระบบนิเวศ ปลูกจิตสำนึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ(ป่า ดิน และน้ำ) ณ บริเวณบึงหลวง หมู่ที่ 5 ตำบลมหาโพธิ อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์


อัมพณ จับศรทิพย์ 0886436594
ขับเคลื่อนโดย Blogger.