กลุ่มบริษัท KTIS ร่วมกับมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา มอบแอลกอฮอล์ 90% เพื่อใช้ในกิจการโรงพยาบาล ในจังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 3,000 ลิตร

นายชัชวาล  ฉายะบุตร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ  เป็นผู้แทนจังหวัดฯ รับมอบแอลกอฮอล์ 90% จำนวน 3,000 ลิตร ซึ่ง กลุ่มบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ KTIS ร่วมกับมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา โดย ดร.ดารัตน์ ศิริวิริยะกุล วิภาตะกลัศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ได้มอบแอลกอฮอล์ 90% จำนวน 3,000 ลิตร  เพื่อใช้ในกิจการโรงพยาบาลประจำอำเภอ ในจังหวัดนครสวรรค์ รวมทั้งโรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ  และศูนย์อนามัยที่ 3 (โรงพยาบาลแม่และเด็ก)  โดยมอบให้โรงพยาบาลละ 200 ลิตร เพื่อใช้ในกิจกรรมทางการแพทย์  การป้องกัน  และลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดนครสวรรค์  โดยมีทันตแพทย์สุพจน์ หวังปรีดาเลิศกุล ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ KTIS 3 , นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์   ร่วมในพิธีรับมอบ
             จากสถานการณ์ปัจจุบัน สถานพยาบาล ส่วนราชการร่วมถึงประชาชน ยังมีความต้องการแอลกอฮอล์ เพื่อใช้ในการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค ซึ่งส่วนใหญ่ ยังมีความยากลำบากในการหาซื้อ   กลุ่ม บมจ.เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น (KTIS) หรือเคทิส ซึ่งเป็นผู้ผลิตแอลกอฮอล์ ที่ได้จากอ้อย จึงได้ออกผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ทำความสะอาด ซึ่งประชาชนมีความจำเป็นต้องใช้  ในช่วงการระบาดของโควิด-19 ในรูปแบบแอลกอฮอล์ 70% พร้อมใช้   ในราคาถูกพิเศษ ขนาดแกลลอน 5 ลิตร ราคา 300 บาท

!!!!อัมพณ/ต้อย รอบรั้วภูธร 0886436594!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.