กลุ่มบริษัท KTIS ร่วมกับ ม.เจ้าพระยา – วิริยาลัยนครสวรรค์ เปิดจำหน่ายแอลกอฮอล์ 70% คุณภาพสูงเพื่อประชาชน ในสถานการณ์ การระบาดของ โควิด-19

ที่บริเวณลานด้านหน้าอาคารศูนย์ประชุมคอนเวนชั่นฮอลล์ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ประชาชนจำนวนมาก ไปเข้าคิวรอซื้อแอลกอฮอล์ล้างมือ   70%  ที่ทางกลุ่มบริษัท KTIS ร่วมกับ ม.เจ้าพระยา – วิริยาลัยนครสวรรค์  ได้นำมาเปิดจำหน่าย เป็นแอลกอฮอล์ 70% คุณภาพสูงเพื่อประชาชน  ในสถานการณ์ การระบาดของ โควิด-19   บรรจุในแกลอน ขนาด  5 ลิตร ในราคา 300 บาท  จำกัดการซื้อ 4 แกลลอนต่อ 1 คน  ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชน เป็นจำนวนมาก และขายหมดในเวลาอันรวดเร็ว  โดยประชาชนที่เข้ามาต่อแถวซื้อแอลกอฮอล์ทุกคนจะต้องสวมหน้ากากอนามัย ผ่านการตรวจคัดกรอง วัดอุณหภูมิร่างกายก่อนรับบัตรคิว และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลล์ที่มีการจัดเตรียมไว้บริการ และปฏิบัติตามมาตรการ Social Distancing   หรือ การเว้นระยะห่างทางสังคม ยืนเข้าแถวห่างกัน 1 เมตร  ลดความแออัด ลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  สำหรับประชาชนที่สนใจต้องการซื้อแอลกอฮอล์ล้างมือ   70% ในราคาพิเศษ ยังสามารถสั่งซื้อได้ผ่านทางเฟสบุ๊ค เพจประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ได้อีกช่องทางหนึ่งด้วย 

ภาพข่าวยโดย อัมพณ / ต้อย รอบรั้วภูธร 0619525644
ขับเคลื่อนโดย Blogger.