"พ่อเมือง" ปากน้ำโพ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ณ จุดตรวจ/จุดสกัดเขาเขียว

วันนี้ 8 เมษายน 2563 นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์  ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ณ จุดตรวจ/จุดสกัดเขาเขียว ซึ่งเป็นจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ และบันทึกข้อมูลของประชาชน ที่จะเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองจังหวัดนครสวรรค์ ดำเนินการตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) ร่วมตั้งจุดตรวจหรือจุดสกัดดูแลการเดินทางข้ามพื้นที่จังหวัด  ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ของจังหวัดนครสวรรค์  ซึ่งการปฏิบัติงานก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ไม่พบผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดโรคโควิดแต่อย่างใดภาพข่าวโดย อัมพณ / ต้อย รอบรั้วภูธร 0619525644

ขับเคลื่อนโดย Blogger.