จังหวัดนครสวรรค์เร่งมอบถุงยังชีพให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

วันนี้ 8 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานมอบถุงยังชีพให้กับประชาชน ณ ศาลาประชาคม อำเภอพยุหะคีรี โดยมีผู้แทนจากชุมชน เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และแพทย์ประจำตำบล เป็นผู้แทนเข้ารับมอบถุงยังชีพ จำนวน 100 ชุด ทั้งนี้ จังหวัดนครสวรรค์ ได้ส่งมอบถุงยังชีพลงสู่พื้นที่แล้วจำนวน 3 อำเภอ ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2663 เป็นต้นมา คืออำเภอลาดยาว อำเภอบรรพตพิสัย และอำเภอพยุหะคีรี รวมทั้งสิ้น 350 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยเฉพาะผู้ที่ เดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงและต้องถูกกักตัวเป็นเวลา 14 วัน ซึ่งมีความเดือดร้อนจริงๆ ให้ได้รับการเยียวยาบรรเทาความเดือดร้อน เป็นการเร่งด่วนเป็นอันดับแรก


ภาพข่าวโดย อัมพณ / ต้อย รอบรั้วภูธร 0619525644
ขับเคลื่อนโดย Blogger.