ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจต้านภัยไวรัส COVID - 19

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ลงพื้นที่ในจังหวัดยะลา ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ พร้อมแนะนำการปฏิบัติตัวให้ปลอดภัยจากการระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 19.30 น. บริเวณในพื้นที่เขตเทศบาลนครยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พันเอก เกียรติศักดิ์  ณีวงษ์ หัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่จังหวัดยะลา ให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ตัวเมืองเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19 ควบคู่กับการแจกแผ่นพับ ใบปลิว ให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวอย่างไรให้ปลอดภัยต่อการระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19 การเว้นระยะห่างทางสังคม หลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงที่มีประชาชนอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก "ล้างมือบ่อยๆ กินร้อน ช้อนของฉัน" ไม่แชร์ข่าวปลอม Fake News หรือข้อมูลอันเป็นเท็จ เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์สังคมออนไลน์ อันนำไปสู่การสร้างความตื่นตระหนกแก่ส่วนรวม รับฟังประกาศและข่าวสารจากทางราชการเท่านั้น รวมถึงสร้างความเข้าใจในมาตรการกักตัวเอง 14 วัน

ซึ่งการปฏิบัติได้ไปตามเส้นทางต่างๆ และหยุดพบปะพูดคุยกับประชาชนในจุดสำคัญ ได้แก่ ด่านตรวจ จุดตรวจ ตลอดจนย่านค้าในเขตเทศบาลนครยะลา เพื่อเป็นการสร้างกระบวนการรับรู้แก่ประชาชนทั่วไป ไม่ตื่นตระหนก และร่วมกันนำพาประเทศผ่านพ้นวิกฤติ COVID - 19 ไปด้วยกัน ภาพ/ข่าว อับดุลหาดี  เจ๊ะยอ  จ.ยะลา
ขับเคลื่อนโดย Blogger.