ระยอง-ตร.ระยอง กวนขันผู้ฝ่าฝืนออกนอกเคหสถานฯ จำนวน 4 ราย ตั้งแต่เวลา 22.00-04.00 น.

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 22.00 น. พล.ต.ต.ฉลอง สุขจันทร์ ผบก.ภ.จว.ระยอง ออกกวดขันผู้ฝ่าฝืนออกนอกเคหสถานฯในเขตพื้นที่และตรวจเยี่ยมจุดตรวจป้องปรามการเคลื่อนย้ายของประชาชน บริเวณหน้าร้านมานีมีบาร์ ถ.ท่าบรรทุก ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด ที่ออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.การบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2) ในการห้ามบุคคลในเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรออกนอกเขตเคหสถานตั้งแต่เวลา 22.00-04.00 น. ของทุกวัน

ผลการปฏิบัติตรวจพบผู้ฝ่าฝืนออกนอกเคหสถานฯ จำนวน 4 ราย จึงได้แจ้งตำรวจท้องที่ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป


ปชส.ระยอง ข่าว/ภาพ
ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.