อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ เปิดงานจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย ณ ด้านหน้าสำนักงานเกษตรอำเภอลืออำนาจ ต้านภัย COVID-19

วันที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. นายธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอำเภอลืออำนาจ และนายบรรจง ชินแสน เกษตรอำเภอ เยี่ยมชมให้กำลังใจเกษตรกรในการจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยต้านภัย COVID-19 ณ.บริเวณหน้าสำนักงานเกษตรอำเภอลืออำนาจ โดยจะมีจำหน่ายทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี ตลอดทั้งวัน ซึ่งสินค้าส่วนมากที่มาจำหน่ายเป็นผลไม้ พืช ผักสวนครัว ปลาธรรมชาติ ปลาร้า ปลาส้ม เนื้อสัตว์  และพันธุ์พืชต่างๆ ส่วนราคานั้น ถูก ปลอดภัย ถือว่าเป็นการช่วยเหลือ พึ่งพากันและกัน ในช่วงที่ทุกคนได้รับผลกระทบการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 สินค้าทุกชนิดเกษตรกรเป็นผู้กำหนดราคาเอง โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง

       ในการเปิดงานจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย ณ ด้านหน้าสำนักงานเกษตรอำเภอลืออำนาจ ต้านภัย COVID-19 อำเภอลืออำนาจได้บูรณาการทุกภาคส่วนของอำเภอ ก่อนผู้จำหน่ายและผู้ซื้อจะเข้าไปในงาน จะมีทีมงานของสาธารณสุขอำเภอลืออำนาจตั้งจุดคัดกรอง มีเจลล้างมือ เครื่องวัดอุณหภูมิตรวจวัดก่อนเข้า ออกในงาน และที่สำคัญทุกคนต้องใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง ทั้งคนจำหน่ายและคนที่จะมาซื้อสินค้าในงานนี้ การซื้อขายครั้งนี้มีสินค้าเข้าจำหน่าย 49 ชนิด มีมูลค่าการซื้อขาย มูลค่ารวม 39,792 บาท มีเกษตรกรจากอำเภอลืออำนาจ อำเภอพนา และอำเภอเมืองอำนาจเจริญ และสวนโชคมูลพันธ์ สวนวิมานดิน กลุ่มสัมมาชีพบ้านเปือย บ้านน้ำท่วม
ภาพข่าว วิภาวรรณ สงวนพันธุ์ รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.