ชลบุรี-วัดบางเสร่คงคาราม ร่วมคณะสงฆ์ตำบลบางเสร่และผู้นำชุมชน แจกอาหารผู้ยากไร้และประสบปัญหาจากโรคโควิด-19

เมื่อเวลา 16.00 น. วันนี้ (28 เม.ย.63) ที่วัดบางเสร่คงคาราม ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พระครูวิธานธรรมานุยุต เจ้าคณะตำบลบางเสร่ เจ้าอาวาสวัดบางเสร่คงคาราม ร่วมกับคณะสงฆ์ตำบลบางเสร่ และผู้นำชุมชนบางเสร่ แจกอาหารช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ตามพระดำริของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช ซึ่งในวันนี้ได้แจกอาหารให้ชาวบางเสร่ จำนวน 275 ชุด ให้แก่ชาวบ้าน 11 หมู่ๆ ละ 25 ครอบครัว ซึ่งแต่ละครอบครัวได้ผ่านการสำรวจจากผู้นำชุมชนของแต่ละหมู่บ้านมาแล้ว
สำหรับการแจกอาหารในครั้งนี้ พระครูวิธานธรรมานุยุต เจ้าคณะตำบลบางเสร่ เจ้าอาวาสวัดบางเสร่คงคาราม กล่าวว่า ด้วยเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระบัญชาให้วัดทั่วราชอาณาจักร ซึ่งมีศักยภาพเพียงพอจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ COVID-19 โดยให้คำนึงถึงความพร้อมของแต่ละวัด ประกอบกับการสนับสนุนจากภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในชุมชนนั้นๆ เป็นสำคัญ และให้ประสานภารกิจร่วมกับหน่วยงานและบุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุขซึ่งมีประจำอยู่ในแต่ละพื้นที่ในการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักสุขอนามัย โดยต้องไม่มีการจัดพิธีการหรือการบริหารจัดการใดๆ ที่ต้องให้บุคคลจำนวนมากมารวมตัวกัน กับให้ปฏิบัติตามคำสั่ง มาตรการและคำแนะนำของทางราชการอย่างเคร่งครัด ทางวัดบางเสร่คงคาราม จึงได้จัดอาหารแห้ง จำนวน 275 ชุด เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนจากโรคระบาดดังกล่าว โดยให้ผู้นำชุมชนของแต่ละหมู่บ้านเป็นผู้สำรวจประชาชนที่สมควรได้รับแต่ละหมู่บ้านมารับของแจกในครั้งนี้

ภาพ/ข่าว  สมนึก เชื้อสนุก ข่าวรอบรั้วภูธร/สถานีโทรทัศน์ช่อง 13 สยามไทย  0825313717
ขับเคลื่อนโดย Blogger.