กาชาดน่าน ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต แจกหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ ให้กับกำลังพล ณ กองพันทหารม้าที่ 15 กรมทหารม้าที่ 2 (ม.2 พัน 15)

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 นางเบ็ญจวรรณ ศรีทิพากร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นางสุธาสินี งามธุระ รองนายกเหล่ากาชาด จังหวัดน่าน นำคณะ เหล่ากาชาดจังหวัดน่าน และสาขาบริจาคโลหิต สภากาชาดไทย โรงพยาบาลน่าน ออกรับบริจาคโลหิต จังหวัดน่าน โดยมีพันโทบัณฑิต ชาวกัณหา ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ 15 กรมทหารม้าที่ 2  (ม.2 พัน 15)  และสนับสนุน การตรวจคัดกรองเบื้องต้น จากฝ่ายงานเสนารักษ์  กองพันทหารม้าที่ 15 โดยการนำของ ร้อยตรี วรวุติ โลมกระโทก  และบริการอำนวยความสะดวก ในการรับบริจาคโลหิตครั้งนี้
และเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน ยังได้มอบหน้ากากผ้าอนามัย สภากาชาดไทย  "กาชาดน่านร่วมต้าน โควิด-19 " และเจลล้างมือให้กับกำลังพลที่ร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้
ในช่วงสถานการณ์ที่ผ่านมา ทางหน่วยได้มีการใช้มาตราการทางสังคม มาใช้ปฏิบัติ เช่น การเว้นระยะห่าง 1.5-2 เมตร การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือแบบ 7 ขั้นตอน การใช้ช้อนกลางส่วนตัวในการรับประทานอาหาร เป็นต้น ตลอดถึงการให้ความรู้การด้านการ ป้องกันโรค โควิค-19  มาตราการ การกักตัว 14 วัน ตามมาตราการ การป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโลนา (โควิด -19) ซึ่งกำลังพล ที่บริจาคโลหิตวันนี้ เป็นกำลังพลทหารประจำการผลัดที่ 1 จะปลดประจำการในวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 นี้
ซึ่งการรับบริจาคโลหิตครั้งนี้ มีผู้มาบริจาคจำนวน 63 ราย ได้โลหิต จำนวน 22,050 มิลลิลิตร
ชฏิลรัตน์ เอกอนันต์กุล สมาชิกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.