นายอำเภอลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ ร่วมต้อนรับกลุ่มภูมิใจไทอำนาจ มอบสิ่งของให้แก่เจ้าหน้าที่ ในการปฎิบัติหน้าที่ ดูแลประชาชน ช่วงเกิดโรคติดต่อไวรัส Covid 19 ในพื้นที่อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ


นายอำเภอลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ ร่วมต้อนรับกลุ่มภูมิใจไทอำนาจ มอบสิ่งของให้แก่เจ้าหน้าที่ ในการปฎิบัติหน้าที่ ดูแลประชาชน ช่วงเกิดโรคติดต่อไวรัส Covid 19 ในพื้นที่อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ

    วันที่ 21 เมษายน 2563  เวลา 08.30 น.
        นายธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอำเภอลืออำนาจ  นางวัชราภรณ์ นาท้าว ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ร่วมให้การต้อนรับ”กลุ่มภูมิใจไทอำนาจ”
         คุณสุขสมรวย วันทนียกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มอบหมายให้คุณวันเพ็ญ ตั้งสกุล และกลุ่มภูมิใจไทอำนาจ ส่งมอบความห่วงใย เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ รพ.สต.และ อสม. โดยได้มอบแอลกอฮอล์ล้างมือ หน้ากาก face shield, ผ้าบัฟสำหรับปิดจมูก และข้าวเกรียบมโนห์รา เพื่อขวัญและกำลังใจในการทำงาน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลพี่น้องประชาชนในช่วงเกิดโรคติดต่อไวรัสCOVID-19 โดยมีกำหนดการ ดังนี้
08.30 น.รพสต.โคกกลาง. 09.00น.รสต.ดงมะยาง 09.30น.รพ.ลืออำนาจ 10.00น.รพสต.ศาลา 10.30น.รพสต.แมต
13.00 น.-รพสต เปือย
13.30 น.-รพสต น้ำท่วม
14.00 น.-รพสต ดอนชี
14.40 น.-รพสต ดงบัง
15.30 น.-รพสต ไร่ชี
16.30 น.-รพสต ฟ้าห่วน


 ภาพ/ข่าว#วิภาวรรณ สงวนพันธุ์#รายงาน...
ขับเคลื่อนโดย Blogger.