"ปตท.สผ. มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ สู้ภัยโควิด-19 ให้ รพ.กำแพงเพชรปตท.สผ. มอบเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยความดันลบ รวมจำนวน 2 เตียง และอุปกรณ์ใช้ในทางการแพทย์ สู้ภัยโควิด-19 ให้โรงพยาบาลกำแพงเพชร"
          เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 เวลา 10 .00 น. นายแพทย์ปริญญา นากปุณบุตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร แพทย์หญิง รจนาขอนทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร รับมอบเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยความดันลบ รวมจำนวน 2 เตียง กล่องทำหัตถการแรงดันลบ ชุด PPE พร้อมแว่นป้องกันตา หน้ากากอนามัย N95 Face Shield  และแอลกอฮอล์เจล จำนวนหนึ่ง จากบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ.  โดยนายวีระวัฒน์ อ่วมสร้อย ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการผลิต โครงการเอส 1 พร้อมด้วย นายพัลลภ ลิ่มสกุล ผู้จัดการองค์กรสัมพันธ์ โครงการผลิตบนฝั่ง (ประเทศไทย)
นายแพทย์ปริญญา นากปุณบุตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เผยสำหรับจังหวัดกำแพงเพชรเป็นพื้นที่สามารถควบคุมการระบาดได้เป็น 1 ใน 9 จังหวัดที่ไม่เป็นพื้นที่สีแดงปัจจุบันถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ยังเฝ้าระวัง ซึ่งสอดรับกับแนวทางผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ที่ได้วางกำหนดไว้  ได้ประกาศมาตรการไป 6 ฉบับสามารถควบคุมและกำหนดการเว้นระยะห่าง Social distancing ในระดับตำบลชุมชนหมู่บ้าน รวมถึงการลดการชุมนุมและสวมหน้ากาก และล้างมือด้วยเจล และตั้งจุดสกัดคัดกรองจากจังหวัดต่างๆถึง 5 เส้นทาง มีประชากรเคลื่อนย้ายกลับจังหวัดกำแพงเพชร ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2563 ขณะนี้กว่า 18,469 คน เข้าระบบการกระทำ 14 วันเฝ้าดูอาการ ขณะนี้เหลืออีกประมาณ 3,757 กว่าราย ที่อยู่ในระบบ  ส่งผลให้จังหวัดกำแพงเพชรยังอยู่ในสถานการณ์ที่ปลอดภัย   ในส่วนของโรงพยาบาลนั้นมีความพร้อมรองรับสถานการณ์หากมีผู้ป่วย ไวรัสโคโรน่า 2019
          แพทย์หญิง รจนา ขอนทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชรเปิดเผยว่าทางโรงพยาบาลกำแพงเพชร มีความพร้อมรองรับสถานการณ์  มีความพร้อมเต็มที่ทางโรงพยาบาลทีมแพทย์พยาบาลทีมสหวิชาชีพทั้งเภสัชกรนักเทคนิคการแพทย์ นักรังสีการแพทย์ต่างๆมีความพร้อมในการดูแลผู้ป่วย และในต้นเดือนพฤษภาคม 2563 ที่ถึงนี้ทางโรงพยาบาล จะมีห้องแลปสามารถตรวจเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ได้เองภายในจังหวัดกำแพงเพชร โดยไม่ต้องส่งไปตรวจยังจังหวัดอื่นๆซึ่งมีความล่าช้าเราสามารถดำเนินการได้เองในต้นเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้ อย่างไรก็ตามขณะนี้  ยังคงต้องการหน้ากากอนามัย n95 สำหรับแพทย์และผู้ป่วยหนักในระบบทางเดินหายใจซึ่งเป็นผู้ป่วยปกติของโรงพยาบาลหากท่านใดต้องการบริจาคสามารถบริจาคได้ที่โรงพยาบาลกำแพงเพชร

สำหรับ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ.  ได้มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์สู้ภัยโควิด-19 แก่ โรงพยาบาลประจำจังหวัดในพื้นที่ปฏิบัติงานโครงการเอส 1 ประกอบด้วย โรงพยาบาลกำแพงเพชร โรงพยาบาลสุโขทัย และโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก โดยมอบเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยความดันลบ รวมจำนวน 6 เตียง กล่องทำหัตถการแรงดันลบ รวมจำนวน 30 ชุด ชุด PPE พร้อมแว่นป้องกันตา รวมจำนวน 3,000 ชุด หน้ากากอนามัย N95 รวมจำนวน 3,100 ชิ้น Face Shield รวมจำนวน 6,000 ชิ้น และแอลกอฮอล์เจล รวมจำนวน 900 ลิตร รวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 3.8 ล้านบาท เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลและสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งเป็นแนวหน้าในการต่อสู้กับวิกฤติการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และขอเป็นกำลังใจให้กับบุคคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง พลังความร่วมมือและร่วมใจของทุกคนจะสามารถช่วยลดการแพร่เชื้อของไวรัสร้ายนี้ให้จบลงได้โดยเร็วที่สุด


สำหรับเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยความดันลบ และกล่องทำหัตถการแรงดันลบ เป็นนวัตกรรมที่นำต้นแบบมาจากเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อแบบแรงดันลบของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล โดย ปตท.สผ. และ บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด (เออาร์วี) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ ได้ร่วมกับบริษัท เอ.ไอ.เทคโนโลยี จำกัด ใช้องค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมเข้าไปต่อยอด โดยเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องให้สามารถทำงานได้ถึง 3 หน้าที่ในเครื่องเดียวกัน คือ ปรับแรงดันอากาศให้เป็นลบ กรองเชื้อโรค และฆ่าเชื้อโรคด้วยรังสียูวีซี (UV-C) รวมทั้ง ได้พัฒนาเครื่องกำเนิดแรงดันลบแบบเคลื่อนที่ ซึ่งนำไปติดตั้งร่วมกับกล่องทำหัตถการ ทำให้การควบคุมเชื้อขณะรักษาคนไข้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อให้กับบุคลากรทางการแพทย์ขณะเคลื่อนย้ายผู้ป่วย และระหว่างการตรวจรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

 

สุเทพ อินทจันทร์//สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร รายงาน...
ขับเคลื่อนโดย Blogger.