นครสวรรค์ - รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ป้องกัน COVID-19

วันนี้ 13 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณห้องโถงชั้น1 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ นายอรรถพร  สิงหวิชัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร นายปรีชา เดชพันธุ์ นางสรัญพัชร ประโมทะกะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ เข้ารับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ ป้องกัน COVID-19 จากบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้ส่งมอบให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของจังหวัดจำนวน 500 ลิตร และมอบให้สถานพยาบาลในจังหวัดนครสวรรค์ โดยผ่านเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 2,000 ลิตรทั้งนี้ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ได้บริจาคผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ ให้กับกระทรวงมหาดไทย โดยนำไปมอบให้กับผู้ปฏิบัติงานทั่วประเทศ เป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ จำนวน 190,000 ลิตร เพื่อมอบให้ผู้ปฏิบัติงาน ใน 76 จังหวัด จังหวัดละ 2,500 ลิตร ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนในปฏิบัติภารกิจของเจ้าหน้าที่ในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของ COVID-19

ภาพ/ข่าว  อัมพณ/ต้อย รอบรั้วภูธร รายงาน  0619525644
ขับเคลื่อนโดย Blogger.