นครสวรรค์ - มอบสิ่งของช่วยเหลือ ให้แก่ผู้เดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยง และได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอเมืองนครสวรรค์

ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองนครสวรรค์ นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน มอบถุงยังชีพให้กับประชาชน ในโครงการรับมอบสิ่งของช่วยเหลือ ให้แก่ผู้เดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยง  และได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด19

   โดยอำเภอเมืองนครสวรรค์  มีบุคคลที่เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงจำนวนทั้งสิ้น 1714  ราย  แยกเป็นในเขตอำเภอเมืองนครสวรรค์  จำนวน 1605 ราย  และในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์จำนวน 136 ราย โดยปัจจุบัน มีผู้พ้นระยะการเฝ้าระวัง  เพื่อสังเกตอาการแล้วทั้งสิ้น 356 รายคงเหลือบุคคลที่กักตัวเฝ้าระวังสังเกตอาการ อีกจำนวน 958 ราย ซึ่งมาตรการดังกล่าวทำให้บุคคลที่เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง  มีความเดือดร้อน และขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภคในการดำรงชีวิต จังหวัดนครสวรรค์ จึงได้จัดตั้งศูนย์รับบริจาค เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด19  และจัดหาถุงยังชีพ ช่วยเหลือผู้ที่ต้องกักตัว 14 วัน  โดยมีผู้แทนจากชุมชน เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และแพทย์ประจำตำบล ในพื้นที่ 10 ตำบลของอำเภอเมืองนครสวรรค์  เป็นผู้แทนเข้ารับมอบถุงยังชีพ เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนทั้งสิ้นจำนวน 101 ราย

ภาพ/ข่าว  ต้อย รอบรั้วภูธร รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.