ศรีสะเกษ...///จังหวัดศรีสะเกษสร้างอาสาสมัครนำร่องภายใต้โครงการ “ฑูตแห่งความห่วงใย” (Care Ambassadors) ใส่ใจผู้ถูกกักกัน///          วันที่ 11 เมษายน 2563 ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนา อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ  นายธนิต พันธ์หินกอง นายอำเภอกันทรลักษ์ เป็นประธานเปิดโครงการ อาสาสมัครฑูตแห่งความห่วงใย (Care Ambassadors) ใส่ใจผู้ถูกกักกัน ในพื้นที่อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ  โดยมีนายศักดิ์สิน กุลบุตรดี สาธารณสุขอำเภอกันทรลักษ์ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจาก 5 รพ.สต.  เขตภูดินแดง นำอาสาสมัครที่กักกันตัวในบ้านครบ 14 วัน จำนวน 19 คน เข้ารับการอบรมเพิ่มความรู้ ขณะเดียวกันได้มอบ ปลอกแขน สีส้ม  ข้อความ “ฑูตแห่งความห่วงใย กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ หยุดเชื้อเพื่อชาติ CARE AMBASSADOR” เพื่อใส่ทำหน้าที่ร่วมกับ อสม.ผู้ใหญ่บ้าน ในระดับหมู่บ้าน และตำบล เพื่อให้เกิดจิตสำนึกและความตระหนักให้ผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19


        นายธนิต พันธ์หินกอง นายอำเภอกันทรลักษ์ กล่าวว่า ฑูตแห่งความห่วงใยมาจากผู้ที่กักกันตัวครบ 14 วัน ในแต่ละหมู่บ้าน รุ่น1นำร่องเขตพื้นที่ดังกล่าว จำนวน 19 คน มาทำหน้าที่เป็นฑูตแห่งความห่วงใย เพื่อเป็นพลังเสริมให้กับ อสม.กำลังเสริมให้กับหมู่บ้านนั้นๆเพี่อเอาความรู้จากการกักตัวของเขาเอง มาทำให้เกิดประโยชน์กับชุมชน  เพราะว่าในชุมชนมีบางรายที่กักตัวยังไม่ครบ 14 วันและบางรายเข้ามาในพื้นที่ใหม่ที่ต้องกักตัวเองให้ครบ 14 วัน จึงให้คนที่ผ่านการกักตัวเองทั้ง 19 คน ที่ประสบความสำเร็จแล้ว เป็นฑูตแห่งความห่วงใยดูแล เป็นตัวอย่างและให้กำลังใจกับผู้ที่มาใหม่ จะได้ทำสำเร็จ เมื่อทำสำเร็จ บ้านเราสำเร็จ อำเภอเราสำเร็จ จังหวัดเราสำเร็จ ประเทศชาติก็จะพบกับสำเร็จ นั้นคือเราสามารถรับมือกับโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  นายอำเภอกันทรลักษ์ กล่าว ///
     ภาพ ข่าว โดย...วสันต์ ดอกไม้...
ขับเคลื่อนโดย Blogger.