เก้าเลี้ยว แข็งแกร่ง สามัคคี มีพร้อม เก้าเลี้ยวไม่เคยทิ้งใครไว้ข้างหลัง

วันนี้ 19 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น.นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว ได้ไปร่วมสังเกตการณ์และเป็นเกียรติร่วมกับเจ้าภาพ ครอบครัว นางจริยา ปราศจาก และครอบครัวนายธวัช ศรีม่วง ราษฎรบ้านหนองเต่าใต้ ม.2 ต.หนองเต่า อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ ได้นำข้าวสารบรรจุถุงๆละ 7 กก. และอาหารนำมาแจกจ่ายแก่ราษฏรบ้านหนองเต่าใต้ หมู่ที่ 2 และบ้านหนองเต่าเหนือ หมู่ที่ 9 ต.หนองเต่า อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ ทุกหลังคาเรือนจำนวนประมาณ 700 ครัวเรือน ที่ได้รับความเดือดร้อน จากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด19 โดยการทำบุญครั้งนี้ ถือเอาเนื่องในโอกาสครบรอบวันเกิดของนางขวัญเรือน ปราศจาก ซึ่งเป็นแม่ของเจ้าภาพ

อำเภอได้มอบหมายให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รพ.สต. อสม. ตำบลหนองเต่า เข้าไปจัดระเบียบคนที่มารับของแจก ด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิของร่างกาย การจัดระยะห่าง 1.5 เมตร การให้ล้างมือด้วยเจล จดรายชื่อและเบอร์โทรศัพท์ทุกคน  สถานที่จัดมอบ ณ บ้านเจ้าภาพ การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ภาพข่าว อัมพณ/ต้อย รอบรั้วภูธร 0886436594
ขับเคลื่อนโดย Blogger.