อบต.นครสวรรค์ตก หาแหล่งน้ำดิบมาผลิตน้ำประปาแจกจ่ายชาวบ้านหลังภัยแล้งทวีความรุนแรงต่อเนื่อง เพื่อนำน้ำดิบเติมเข้าระบบเพื่อแก้ปัญหา

เมื่อเวลา 10.00 นาฬิกานายจำลอง พรมหนองโดก นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนครสวรรค์ตก พร้อมเจ้าหน้าที่องค์การปกครองส่วนตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์  ตระเวนหาแหล่งน้ำดิบเพื่อนำไปกักเก็บผลิตน้ำประปาแจกจ่ายให้กับชาวบ้าน หลังแหล่งน้ำต้นทุนที่ใช้ในการผลิตน้ำประปาในพื้นที่เริ่มมีไม่เพียงพอเพราะประสบกับปัญหาภัยแล้งอย่างหนัก  จนไม่สามารถสูบน้ำที่แพขึ้นมาทำการ อุปโภค-บริโภคได้
จากการเปิดเผยของ นายจำลอง พรมหนองโดก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก บอกว่าสำหรับสถานการณ์ภัยแล้ง ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 8 และ หมู่ที่ 9  เริ่มได้รับผลกระทบจากน้ำประปาที่ส่งมาตามระบบที่ไม่เพียงพอ  เริ่มได้รับผลกระทบแล้วหลายครัวเรือนเพราะแหล่งน้ำดิบตรงที่แพเดิมแห้งขอดไม่สามารถสูบขึ้นมาทำน้ำประปาได้   เบื้องต้นต้องแก้ปัญหาโดยการเอาแม๊คโคมาขุดลอกให้ลึกเป็นลำรางเพื่อนำน้ำจากบึงหนองงูเหลือมที่ยังมีแหล่งน้ำดิบอยู่มาผลิตประปาให้กับหมู่ 8-9 เพื่อนำน้ำมาใส่ระบบการผลิตน้ำประปาและส่งให้ประชาชนในพื้นที่  ซึ่งคาดว่าต้องแก้ไขจนกว่าสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จะคลี่คลาย

ภาพข่าว อัมพณ/ต้อย รอบรั้วภูธร 0886436594

ขับเคลื่อนโดย Blogger.