นายอำเภอหนองบัว มอบชุดธารน้ำใจ กู้ภัยชีวิต ฝ่าวิกฤตโควิด-19     เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. นายชนาธิป โคกมณี นายอำเภอหนองบัวเป็นประธานมอบชุดธารน้ำใจ กู้ภัยชีวิต ฝ่าวิกฤตโควิด-19 ของสภากาชาดไทย และเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ สำหรับผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสที่ต้องกักตัวเอง 14 วัน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอหนองบัว ปลัดอำเภอ  และกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอหนองบัว จำนวน 355 ชุด และมอบเจลแอลกอฮอร์ จำนวน 320 ลิตร แยกเป็นรายตำบล ดังนี้
ต.หนองบัว 79 ราย
ต.หนองกลับ 29 ราย
ตำบลวังบ่อ 63 ราย
ตำบลทุ่งทอง 52 ราย
ตำบลห้วยร่วม 29 ราย
ตำบลธารทหาร 35 ราย
ตำบลห้วยถั่วเหนือ 33 ราย
ตำบลห้วยถั่วใต้ 24 ราย
ตำบลห้วยใหญ่ 11 ราย
ผ่านกำนันทุกตำบล และผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งในอำเภอหนองบัว เพื่อเป็นตัวแทนส่งมอบให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่
   ทั้งนี้เพื่อร่วมกันบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ณ หอประชุมอำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์......
ภคพล ครองสิน/นครสวรรค์.....รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.