นครสวรรค์ อำเภอหนองบัว สระเก็บกักน้ำเริ่มแห้ง ส่งผลกระทบในการผลิตน้ำประปา

ฝนทิ้งช่วงเป็นระยะเวลานานเริ่มส่งผลกระทบกับชาวบ้านในอำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ทั้งทางด้านการเกษตรและด้านอุปโภค บริโภค น้ำในลำคลองธรรมชาติไม่มี มีแต่วัชพืชขึ้นปกคลุม
   หนองบัวเป็นอำเภอที่อยู่นอกเขตชลประทานไม่มีแม่น้ำไหลผ่าน ต้องอาศัยน้ำฝน สระน้ำต่างๆในอำเภอหนองบัวที่เป็นแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อนำมาใช้อุปโภค บริโภคนั้นเริ่มแห้งลง สระน้ำบ้านกุฎิฤาษี หมู่ที่3 (เกาะลอย) ที่ใช้ผลิตประปาหมู่บ้านโคกมะตูม  สระน้ำวัดหนองบัว(วัดหลวงพ่อเดิม)ซึ่งเป็นแหล่งผลิตน้ำผิวดินที่ใช้ผลิตประปาหมู่บ้าน บ้านสุขสำราญ แห้งลงอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะสระหนองคอก เป็นแหล่งเก็บกักน้ำดิบของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาท่าตะโก หน่วยบริการหนองบัว ได้แห้งขอดลงมีน้ำไม่พอเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในเขตที่รับผิดชอบที่จะนำผลิตน้ำประปา  ทางด้านการประปาส่วนภูมิภาค สาขาท่าตะโก ได้ชี้แจงว่า ขณะนี้ได้ดำเนินการติดตั้งระบบเสริมที่อ่างเก็บน้ำเขาพระ2 ที่อยู่ในพื้นที่ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัว เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตให้ดีขึ้น โดยเฉพาะการสูบน้ำ จากอ่างเก็บน้ำเข้ามายังสระหนองคอกเพื่อกักเก็บเป็นน้ำดิบและอีกส่วนหนึ่งเข้าระบบกรองมาผลิตน้ำประปา เพื่อให้กับประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตำบลหนองบัว ในขณะนี้ระบบยังกรองน้ำไม่ทันทางประปาต้องลดแรงดันเป็นช่วงๆ  หากระบบกรองน้ำ ได้ทันเป็นปกติก็จะเพิ่มแรงดันตลอด


ภคพล ครองสิน นครสวรรค์ รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.