วันที่ 6 เมษายน 2563 นายสัมฤทธิ์  สวามิภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน  พล.ต.ต.สัณห์ โพธิ์รักษา ผบก.ภ.จว.น่าน
พ.ต.อ.ธนกฤต ภูมมินทร์ ผกก.สภ.เวียงสา ได้ออกตรวจเยี่ยมและชี้แจงหลักการปฏิบัติงานของด่านคัดกรอง ก่อนเข้าสู่เมืองน่าน เพราะตอนนี้น่านได้มีคำสั่งปิดจังหวัด แบบมีเงื่อนไข โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประชาชนที่พักอาศัยประจำอยู่ในจังหวัดนา่นซึ่งได้เดินทางออกนอกเขตจังหวัดน่านและ ต่อมามีความจำเป็นต้องเดินทางกลับเข้ามาในจังหวัดน่านในหว่างวันที่ 5-30 เมษายน 2563 จะต้องผ่าน  การตรวจคัดกรองตามมาตรฐานการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด และกักตัวอยู่ภายในบ้านหรือที่พักของตน เป็นเวลา 14 วัน ตามมาตรฐานการป้องกันโรคที่ราชการกำหนด โดยต้องรายงานการกักตัวให้เจ้าหน้าที่ควบคุมโรคทราบตลอดระยะเวลาที่กักตัว

ประชาชนชาวไทยที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดอื่น หรือมีที่พักอาศัยประจำอยู่ในจังหวัดอื่นที่ มีความประสงค์จะเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดน่านจะต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
      - ผู้เดินทางที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดน่านต้องผ่านการตรวจ  คัดกรองตามมาตรฐานการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด และลงทะเบียนผู้เดินทางเข้าตามแบบฟอร์มที่ จังหวัดน่านกำหนด และต้องถูกกักตัวเองอยู่ภายในที่พักซึ่งคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดน่านกำหนด เป็นเวลา 14 วัน นับแต่วันแรกที่เข้ามาในพื้นที่จังหวัดน่าน
      -ผู้ไม่มีสัญชาติไทย เฉพาะบุคคลในคณะทูต  คณะกงสุล  องค์การระหว่างประเทศ หรือผู้แทนรัฐบาลที่มาปฏิบัติงานในประเทศไทย ตลอดจนบุคคลในครอบครัวของบุคคลดังกล่าว โดยต้องมี หนังสือรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศและต้องได้รับการตรวจคัดกรองตามมาตรฐานการป้องกันโรคที่           ทางราชการกำหนด
       -ผู้ที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน หรือศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 จังหวัดน่าน เห็นชอบ

โดยเน้นย้ำให้ปฏิบัติอย่าเคร่งครัด

ทางด้านนายจวนจันเครื่องปลัดฝ่ายความมั่นคง หัวหน้าด่านคัดกรองได้นำเสนอการแก้ปัญหาว่า ได้จัดทำบัตรผ่านจุดคัดกรอง โดยผู้ที่จะผ่านด่านคัดกรองต้องแสดงบัตรดังกล่าวและพกพาไว้กับตัวตลอด


ชฏิลรัตน์​ เอกอนันต์กุล​ สมาชิกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน​ รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.