อำเภอเก้าเลี้ยว รับมอบข้าวสาร เพื่อส่งต่อให้ผู้ที่กักตัวเอง เพื่อสังคม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ 9 เมษายน 2563 เวลา 09.00 นาฬิกา นายรัฐพล  ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว พร้อมกับนายคนอง ศรีสิทธิ์ เกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว นางดวงมณี พุทธรุ่งโรจน์ ท้องถิ่นอำเภอเก้าเลี้ยว สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ปฏิบัติงานพื้นที่อำเภอเก้าเลี้ยว ร่วมกันรับมอบข้าวสารจำนวน 100 ถุง ๆละ ๕ กิโลกรัม และมาม่า จำนวน 100 กล่อง 3,000 ซอง จากพระครูนิวิจสังฆกิจ เจ้าคณะอำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดสวรรค์ เพื่อนำไปแจกจ่ายแก่ราษฎรที่อยู่ระหว่างกักตัวเอง 14 วัน ที่บ้านเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19  ซึ่งอำเภอจะได้นำไปมอบให้ผู้ที่กักตัวต่อไป 
     ทั้งนี้ได้มีนายสมเกียรติ เกิดอินทร์ ผ้อำนวยการสำนักพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมเป็นเกียรติและอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วย ณ ศาลาการเปรียญวัดเก้าเลี้ยว อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์


ภาพข่าวโดย อัมพณ ต้อย รอบรั้วภูธร 0619525644                                               
ขับเคลื่อนโดย Blogger.