เมื่อวันที่ 9 เม.ย. 63 เวลา 1300 - 1500 น.ร.2 รอ.โดย กองร้อยบรรเทาสาธารณภัยและกองร้อยจิตอาสา ร.2 พัน.2 รอ. จัดกำลังพล 10 นาย พร้อมด้วยรถบรรทุกน้ำของหน่วย ได้ดำเนินการตามนโยบายกองทัพบก ในการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยแล้ง ในพื้นที่ บ้านโป่งตะเคียน หมู่ที่ 5 ต.โคกไทย อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี แจกจ่ายน้ำ ได้จำนวน 6,000 ลิตร
และในห้วงที่ผ่านมาหน่วยได้แจกจ่ายน้ำในพื้นที่รับชอบของหน่วยที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ตั้งแต่ ม.ค.63  จนถึงปัจจุบัน จำนวน  72,000 ลิตร และถือโอกาสเดียวกันนี้หน่วยได้นำเอามาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัส โควิด – 19 (Covid keyword) พร้อมชี้แจงให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับมาตรการ    ในการป้องกันตนเอง และมอบอุปกรณ์หน้ากากอนามัยและเจลล้างมือเพื่อให้ประชาชนนำไปใช้เพื่อป้องกันตนเองและครอบครัว ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประชาชนมีความพึงพอใจและขอบคุณที่หน่วยงานทหารเข้ามาให้ความช่วยเหลือ

ข่าว อลงกรณ์ คุณกิตติมานนท์087-8789225ปราจีนบุรี
ขับเคลื่อนโดย Blogger.