ยโสธร น้ำชีแห้ง ตะลิ่งพัง ชาวบ้านเดือดร้อน ร้องอำเภอช่วยเหลือที่อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร นายศรี ศรีพุทธรินทร์ นายอำเภอมหาชนะชัย พร้อมคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตดูดทรายประจำจังหวัดยโสธร ได้เข้าตรวจสอบท่าทรายนิราศ เนาวโรจน์  ซึ่งได้รับสัมประทานดูดทราย ในลำน้ำชี ช่วงหมู่ที่ 9 ตำบลฟ้าหยาด เนื่องจากมีราษฎร ร้องเรียน ว่า การดูดทรายขอฃบริษัทดังกล่าว ทำให้ตลิ่งฝั่งลำน้ำชีตรงข้าม พังทะลายเสียหายเป็นแนวยาวกว่า 200 เมตร  ซึ่งจากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าการพังทะลายของตะลิ่งในลำน้ำชีในช่วงดังกล่าวยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเกิดขึ้นเกิดจากกิจการการดูดทราย หรือเกิดจากมีสันดอนทรายขวางทางน้ำจนทำให้ร่องน้ำเปลี่ยนจนทำให้ตะลิ่งเกิดการพังทะลาย และเกรงว่าจะทำให้พื้นที่ครอบครองถูกน้ำกัดเซาะพังทะลายกลายเป็นพื้นที่วาธารณะ ซึ่งคณะอนุกรรมการดังกล่าวได้มีความเห็นว่าให้ผู้ร้องเรียนตรวจสอบแนวเขตที่ดินที่ได้รับความเสียหาย และให้ผู้ประกอบการดูดทรายหยุดดำเนินการไปก่อน จนกว่าคณะอนุกรรมการ จะพิจารณาหาเหตุที่ทำให้ ตะลิ่งพังแล้วเสร็จก่อน จึงให้ดำเนินการดูดทรายต่อไป..


วีรพล บุญเดช ผู้สื่อข่าว จ.ยโสธร /รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.