คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด และผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ ออกให้ความช่วยเหลือบ้านไฟไหม้ที่อำเภอหนองบัว

สืบเนื่องจากเหตุการณ์ไฟไหม้บ้านพักอาศัย เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 บ้านเลขที่  242/1 หมู่ 3 ต.หนองกลับ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ ซึ่งเป็นของนางประสิทธิ์ สุขโกษา อายุ 85 ปี ข้าราชการครูบำนาญ เป็นบ้านไม้ครึ่งปูนสร้างมาแล้วไม่ต่ำกว่า 70 ปี และในวันที่ 13 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. นายชนาธิป โคกมณี นายอำเภอหนองบัว พร้อมด้วยปลัดอำเภอศูนย์ดำรงธรรมอำเภอหนองบัว เทศบาลตำบลหนองบัว กรรมการ/เจ้าหน้าที่กิ่งกาชาดอำเภอหนองบัว ผู้ใหญ่บ้าน ให้การต้อนรับคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์  ที่ได้ออกเยี่ยมเยียนและให้ความสงเคราะห์กับครอบครัวนางประสิทธิ์ สุขโกษาซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ นอกจากนี้ข้าราชการบำนาญอำเภอหนองบัวและคณะครูอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)และห้างบิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ หนองบัว ได้ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์ไฟไหม้ในครั้งนี้ด้วย


 ......ภคพล ครองสิน/นครสวรรค์.....รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.