สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน พร้อมด้วยชาวน่าน มอบส่ิงของอุปโภคบริโภคให้แก่บุคลากรทางการแพทย์สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน พร้อมด้วยชาวน่าน มอบส่ิงของอุปโภคบริโภคให้แก่บุคลากรทางการแพทย์
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2563 โดยการนำของพ.อ.พยอม บุญทร นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน พ.ต.พิบุญชัย ณ ลำพูน กรรมการที่ปรึกษาสมาคมฯ พร้อมด้วยสมาชิกสมาคมและพี่น้องชาวจังหวัดน่าน มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ให้แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเวียงสา ณ ตึกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเวียงสา อ.เวียงสา จ.น่าน


ชฏิลรัตน์ เอกอนันต์กุล สมาชิกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.