อำเภอเก้าเลี้ยว ช่วยเหลือเด็กกำพร้า ที่ขาดเสาหลัก ทั้งพ่อ และแม่ มอบให้ บ้านพักเด็ก และครอบครัว นครสวรรค์ ดูแล วันนี้ 15 เมษายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.30 น.เป็นต้นไป นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว พร้อมด้วยน.ส.จรวยพร โยพนัสสัก จนท.บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.นครสวรรค์/น.ส.มนัสนันท์ ถาวรายุศม์ จนท.พมจ.นครสวรรค์ ได้พา ดช.ธนพนธ์ บุญศรี อายุ 13 ปี ซึ่งเป็นเด็กกำพร้า พ่อ-แม่เสียชีวิตทั้งหมดประมาณ 2 ปีที่ผ่านมา  มีพี่สาวหนึ่งคนก็หายตัวออกจากบ้านไปนานแล้ว ตนเองจึงมาอาศัยอยู่กับป้า ชื่อนางสำรวย บุญศรี อายุ 51 ปี บ้านเลขที่ 76 ม.2 ต.เขาดิน อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ ซึ่งมีฐานะยากจน ประกอบกับคุณป้าป่วยเป็นมะเร็งหลอดลม ต้องไปพบหมอเป็นระยะๆ มีอาชีพรับจ้างรายวัน และยังต้องรับผิดชอบเลี้ยงดูหลาน อายุ 2 ขวบอีกหนึ่งคน ซึ่งนายอำเภอเก้าเลี้ยวได้ให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์เรื่อยมา พร้อมกับได้ประสานให้หน่วยงานราชการคือสำนักงานบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน และผู้ใหญ่บ้านเขาดิน ม.2 คณะครูโรงเรียนสังข์บุญธรรม ต.เขาดิน ได้คอยให้การช่วยเหลือดูแลครอบครัวนี้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จนกระทั่งคุณป้าบอกแจ้งกับคณะเจ้าหน้าที่ว่าไม่สามารถรับภาระได้ไหวอีกต่อไป นายอำเภอเก้าเลี้ยวจึงประสานทุกส่วนราชการตามที่กล่าวข้างต้นได้มีการประชุมร่วมกันมีมติว่าจะให้เด็กชายธนพล บุญศรี ไปอยู่ในความดูแล อนุเคราะห์ของมูลนิธิบ้านนกขมิ้น อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย เพื่อจะได้ให้การศึกษา การดูแล สงเคราะห์ เป็นพลเมืองที่ดีของชาติต่อไป   วันนี้จึงได้เดินทางไปส่งยังมูลนิธิดังกล่าวพร้อมกัน โดยมูลนิธิฯมีนายสุรชัย สุขเขียวอ่อน เป็นผู้อำนวยการ/นายวิโรจน์ เทียบทอง เป็นจนท.คุ้มครองเด็ก/นายดำรงศิลป์ เป็งใจ เป็นนักสังคมสงเคราะห์/นายวรัชญ์ จารัตน์ เป็นผู้ปกครองเด็ก มีเด็ก เยาวชนในการดูแล เฉพาะศูนย์สุโขทัย เป็นชายล้วนประมาณ 47 คน
 
 !!!!อัมพณ/ต้อย รอบรั้วภูธร 0619525644!!!!!...
ขับเคลื่อนโดย Blogger.