อุทัยธานี-รองผู้ว่าเป็นประธานประชุมผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกล( VCS)

วันพุธที่ 15 เมษายน 2563 ดร. อลงกต วรกี ร​องผู้ว่ารา​ชการจังหวั​ดอุทัยธานี​ เวลา 09.30 น. รับบัญชาจาก ท่าน ณรงค์​ รักร้อย​  ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​อุทัยธานี​ / ผู้อำนวยการ ศูน​ย์อำนวยการ จิตอาส​าพระราชทาน​ จังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานประชุมผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกล ( VCS ) เพื่อติดตามการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง​ ณ​ ห้องประชุม POC ชั้น​ 5​ ศาลากลาง​จังหวัด​อุทัยธานี อำเภอเมือ​งอุทัยธานี​
เวลา 13.30 น. ปฏิบัติ​ราช​การแทน​ ท่าน​ ณรงค์​ รักร้อย​ ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​อุทัยธานี​ เป็นประธาน การประชุมคณะทำงานการจัดประกวดผ้าทอ “อุทัยธานี ของดีอยู่ที่ผ้า  จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 1 / 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมืองอุทัยธานี เพื่อพิจารณา การค้นหาลายผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดอุทัยธานี โดยใช้ผู้รู้ที่เป็นปราชญ์ชาวบ้านด้วยรูปแบบลวดลายผ้าจก และผ้ามัดหมี่ หลักเกณฑ์การจัดประกวดลายผ้าทอที่เป็นลายเฉพาะของจังหวัดอุทัยธานี การออกร้าน การเดินแฟชั่นโชว์​ การจำหน่ายสินค้า เครื่องอุปโภค และสินค้าหนึ่งตำบล​หนึ่ง​ผลิตภัณฑ์​
ภาพ/ข่าว  สำเนา ทองศรี  0613710441
ขับเคลื่อนโดย Blogger.