"พ่อเมือง" นำจิตอาสาพระราชทาน เข้าช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือนร้อนบ้านเรือนเสียหายจากวาตภัย    วันนี้11 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์  เป็นประธานมอบถุงยังชีพ บรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย ในพื้นที่ ณ ศาลาการเปรียญวัดเกรียงไกรเหนือ ต.เกรียงไกร อ.เมืองนครสวรรค์ โดยมี นายชัชวาลย์ ฉายะบุตรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ว่าที่ร้อยตรีปรีชา พลับน้อย นายอำเภอเมืองนครสวรรค์  จิตอาสาพระราชทาน และส่วนราชการ ในพื้นที่ เข้าร่วมการมอบถุงยังชีพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในครั้งนี้ ด้วย     สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา ได้เกิดฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง  ขึ้นในหลายพื้นที่ ซึ่งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ จากการสำรวจและรายงานของ นายประทีป แก้วงาม  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกรียงไกร  มีบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ บ้านท่าดินแดง หมู่ที่ 3  ต.เกรียงไกร อ.เมืองนครสวรรค์  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น อบต.เกรียงไกร ได้จัดถุงยังชีพเพื่อมอบให้กับประชาชน จำนวน  34 ครัวเรือน และจัดหาวัสดุซ่อมแซมบ้านเรือน ที่ได้รับความเสียหายมาก จำนวน 2 หลัง หลังแรกของ นายสายันต์ บุญสำรี หลังที่สอง นายปราโมทย์ อินทพลับ โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทาน เข้าไปดูแลสภาพความเสียหายของบ้านเรือน พร้อมมอบวัสดุในการใช้ซ่อมแซมบ้าน และนำจิตอาสาพระราชทาน ช่วยซ่อมแซมบ้านเรือนของราษฎร หมู่ที่ 3 จำนวน 2 หลัง เพื่อให้สามารถพักอาศัยได้อย่างปกติโดยเร็วที่สุด ต่อไป

!!!!อัมพณ/ต้อย รอบรั้วภูมิ 0619525644!!!!...
ขับเคลื่อนโดย Blogger.