อำเภอเก้าเลี้ยว ตั้งด่านตรวจกรองเขื้อโควิด 19 ที่ รอยต่อระหว่างอำเภอเก้าเลี้ยวกับอำเภอชุมแสงผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 11 เมษายน 2563 นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว นำทีมงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหัวหน้าส่วนราชการ ตั้งด่านตรวจกรองโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ณ ระหว่างรอยต่อ ตำบลหนองเต่า อำเภอเก้าเลี้ยว กับ ตำบลบางเคียน อำเภอชุมแสง ซึ่งการตั้งด่านในครั้งนี้ เพื่อเป็นการยับยั้งไม่ให้เชื้อไวรัสโควิด 19 แพร่กระจายไม่มากกว่านี้

สืบเนื่องจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์ ประชุมพิจารณา แนวทางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์ เรียกประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อพิจารณาแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยในที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีมติที่ประชุมดังนี้


มีมติให้ ปิดชุมชน ชุมแสงชัชวาลย์กาญจนา ตำบลชุมแสง อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ เนื่องจากเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 ส่วนบริเวณอื่นๆของเทศบาลชุมแสงให้อำเภอและเทศบาล ตั้งด่านตรวจ คัดกรองตามความเหมาะสมของพื้นที่
ซึ่ง นายรัฐพลธุระพันธ์นายอำเภอเก้าเลี้ยวได้กล่าวว่า การตั้งด่านในครั้งนี้ เพื่อเป็นการยับยั้ง การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด 19 เพื่อไม่ให้เชื้อแพร่ขยายเป็นวงกว้าง อีกต่อไป
!!!!ต้อย รอบรั้วภูธร 0619525644!!!!...
ขับเคลื่อนโดย Blogger.