พะเยา-ลิ้นจี่ของดีแม่ใจ รอเก็บผลผลิตสู่ตลาด ต้นเดือนพฤษภาคมนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก  อำเภอแม่ใจ   จังหวัดพะเยา  นำโดยนายจตุรงค์  สุวรรณะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก  พร้อมกับสปก. จังหวัดพะเยา  ลงพื้นที่ตรวจดูสวนลิ้นจี่ของเกษตรกร  ตำบลแม่สุก  อำเภอแม่ใจ  จังหวัดพะเยา  ที่กำลังใกล้จะเก็บผลผลิตส่งขายออกสู่ท้องตลาด  ในขณะที่เจ้าของสวนและเกษตรกรผู้ปลูกลิ้นจี่กำลังห่อลิ้นจี่ด้วยกระดาษที่ได้รับการสนับสนุนจากทาง สำนักงานสปก. พะเยา  เพื่อป้องกันแมลงที่จะมาทำร้ายผลผลิตและปราศจากยาฆ่าแมลงสารเคมีต่างๆ  การห่อลิ้นจี่จะทำการห่อ 20 วันก่อนเก็บผลผลิตเพื่อให้ผลผลิตทางการเกษตรมีลักษณะที่ผลสวย กรอบ ไม่มีแมลงแทะ หรือกัดกินซึ่งจะทำให้ผลผลิตออกมาน่ารับประทานและและเป็นที่ต้องการของตลาดได้ราคา  ซึ้งในพื้นที่ตำบลแม่สุกมีพื้นที่ปลูกลิ้นจี่ทั้งหมด 2,138 ไร่และมีจำนวนครัวเรือนในการปลูกลิ้นจี่ 387 ครัวเรือน  ปีนี้เกิดภาวะความแห้งแล้งฝนไม่ตกทำให้ลิ้นจี่ขาดน้ำซึ่งทำให้มีผลผลิตออกมาเพียง 20 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นและในช่วงเดือนพฤษภาคมที่จะมาถึงจะครบกำหนดเก็บผลผลิตออกจำหน่าย
โดยทางอบต.ได้จัดช่องทางจำหน่ายโดยให้ผู้ที่ต้องการซื้อลิ้นจี่สามารสั่งจองได้ทางออนไลน์โดยคลิกไปที่  "ลิ้นจี่คุณภาพ" ก็จะมีข้อมูลแสดง ด้าน  นายจตุรงค์  สุวรรณนะ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก  กล่าวได้หารือกับทางจังหวัด พร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้หารือช่วยเหลือเกษตรกรโดยจัดช่องทางจำหน่ายเพิ่มเติมให้กระจายได้หลายช่องทาง  ในปีนี้เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ไม่ขาดทุนประกอบกับช่วงนี้ประสบกับภาวะโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด 19 จึงไม่สามารถจัดงานลิ้นจี่ซึ่งเป็นสถานที่ชาวเกษตรกรจะนำลิ้นจี่ไปจำหน่ายเหมือนทุกๆปีที่ผ่านมา จึงได้จากช่องทางจำหน่ายผ่านทางออนไลน์และตามตลาด อตก.โดยมีสหกรณ์การเกษตรและพาณิชย์จังหวัดเข้ามาให้การช่วยเหลือโดยการหาตลาดช่องการจำหน่ายเพิ่มเติมเพื่อให้ลิ้นจี่ของชาวเกษตรกรตำบลแม่สุกอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาได้ออกสู่ตลาดสู่ผู้บริโภคที่มีความต้องการลิ้นจี่ถึงบ้านโดยทางขนส่งไปรษณีย์และขนส่งต่างๆที่ให้บริการด้านขนส่งทุกช่องทาง

ภาพ/ข่าว  พรรณณีย์  มูลเทศ
ขับเคลื่อนโดย Blogger.